logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za I.Q 2003

Podle sdělení víceprezidenta pro korporální služby výsledky dokazují, že dobrá výkonnost Českého Telecomu z roku 2002 pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2003. Cílem managementu společnosti zůstává dosažení vysoké úrovně EBITDA marže, snižování investičních výdajů a generování vysoké hodnoty volných peněžních prostředků v podmínkách neustále se zostřujícího konkurenčního prostředí.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2003. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle Mezinárodních standardů finančního vykazování.

Přehled finančních výsledků

"Výsledky za první čtvrtletí dokazují, že dobrá výkonnost ČESKÉHO TELECOMU z roku 2002 pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2003. Cílem managementu ČESKÉHO TELECOMU zůstává dosažení vysoké úrovně EBITDA marže, snižování investičních výdajů a generování vysoké hodnoty volných peněžních prostředků v podmínkách neustále se zostřujícího konkurenčního prostředí," uvedl Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby.

Výnosy

ČESKÝ TELECOM vykázal za první čtvrtletí roku 2003 celkové konsolidované výnosy ve výši 12,7 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,8%. Dynamika vývoje výnosů samotného ČESKÉHO TELECOMU, tj. výnosů z fixních linek, i konsolidace výnosů Eurotelu Praha, spol. s r.o. (Eurotel), tj. výnosů z mobilních služeb, byla téměř identická.

Tradiční výnosy hlasových služeb PSTN - výnosy z hovorného a výnosy z měsíčních paušálních poplatků – poklesly meziročně o 13% na 5,6 mld. Kč. Výnosy z hovorného PSTN poklesly meziročně o 28% na 2,9 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních paušálních poplatků vzrostly o 11% na 2,7 mld. Kč. To odráží změnu struktury tarifů, ke které došlo v únoru loňského roku.

Vliv na výnosy z hlasových služeb měl také vývoj počtu a struktury telefonních stanic. Zatímco celkový počet telefonních stanic včetně ISDN kanálů poklesl o 3% na 3 645 tisíc, počet samotných ISDN kanálů vzrostl o 39% na 427 tisíc. Přitom počet PSTN telefonních stanic má vliv na tradiční výnosy, zatímco růst počtu ISDN kanálů se odráží ve výnosech z datových služeb.

Výnosy z hlasových služeb ovlivnil i pokračující trend zvyšování podílu provozu generovaného levnějším dial-up připojením na internet, dále pak přečíslování, které mělo za následek změnu významné části meziměstského provozu na místní provoz, a konečně i zavedení služeb Volba operátora (CS) od července 2002 a Předvolba operátora (CPS) od začátku roku 2003. Na druhé straně, na začátku roku 2003 nedošlo k žádné změně tarifů.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí vzrostly meziročně o 11% na 704 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2003. Nejvíce k tomu přispěly výnosy od zahraničních operátorů, které vzrostly o 32% na 424 mil. Kč, hlavně díky nárůstu objemu tranzitního provozu. Nárůst výnosů od zahraničních operátorů byl ale kompenzovaný poklesem výnosů od domácích operátorů o 11% na 280 mil. Kč, který souvisí se zavedením metody LRAIC v září 2002 a z toho plynoucího snížení cen za propojení do pevných sítí o více než 30%.

Podobně jako v předcházejících obdobích vykazovaly největší růst výnosy z datových služeb a z pronajatých okruhů. Výnosy z datových služeb a ostatní telefonie (včetně služeb euroISDN, výnosů z internetu a služeb s přidanou hodnotou) zaznamenaly meziročně nárůst o 29% na 2,0 mld. Kč. Dvě třetiny z těchto výnosů tvoří výnosy ze služeb euroISDN, které vzrostly meziročně o 31% na 1,3 mld. Kč. Výnosy z internetových služeb vzrostly o 44% na 134 mil. Kč a výnosy ze služeb datových sítí o 40% na 347 mil. Kč.Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly o 2% na 683 milionů Kč.

Provozní náklady

Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace činily 6,4 mld. Kč. To bylo meziročně o 7% více a tento nárůst odráží mimo jiné vliv porovnání s výjimečně nízkými provozními náklady v prvním čtvrtletí loňského roku. Projevil se také nárůst konsolidovaných plateb za propojení do sítí jiných operátorů, které meziročně vzrostly o 19% na 1,6 mld. Kč. Zvýšily se zejména konsolidované platby domácím operátorům, a to meziročně o 26% na 1,1 mld. Kč. Důvodem byl dopad regulatorního opatření ohledně cen za propojení na internet, který umožnil ostatním operátorům, kteří mají uzavřené propojovací dohody s ČESKÝM TELECOMEM, přejít od smluv o provizích na výnosech z hovorného k dražším propojovacím poplatkům. Konsolidované platby zahraničním operátorům činily 424 mil. Kč.

Konsolidované náklady na zaměstnance se meziročně nezměnily a zůstaly na úrovni 1,8 mld. Kč. Celkový počet zaměstnanců (vyjma zaměstnanců Eurotelu) byl na konci prvního čtvrtletí 13 479, což představuje meziroční pokles o 10%. Celkový počet zaměstnanců Eurotelu se meziročně nezměnil a na konci prvního čtvrtletí 2003 činil 2 439 zaměstnanců.

Konsolidovaná spotřeba materiálu a konsolidované náklady na prodaný materiál a zboží v ceně pořízení se meziročně snížily o 27% na 163 mil. Kč resp. 29% na 346 mil. Kč. Ostatní konsolidované náklady vzrostly o 17% na 2,5 mld. Kč.

EBITDA, EBIT a čistý zisk

Konsolidovaná hodnota EBITDA činila v prvním čtvrtletí 6,3 mld. Kč a marže EBITDA dosáhla vysoké hodnoty 50 %, která řadí ČESKÝ TELECOM vysoko nad průměr dosahovaný v oblasti provozní efektivnosti v telekomunikačním sektoru.

Konsolidované odpisy a amortizace se v prvním čtvrtletí meziročně nezměnily a dosáhly hodnoty 4,6 mld. Kč. Hodnota EBIT byla 1,7 mld. Kč. Zisk před zdaněním činil 1,4 mld. Kč a čistý zisk pak 1,0 mld. Kč.

Zadluženost

ČESKÝ TELECOM je i nadále jedním z nejméně zadlužených telekomunikačních operátorů. Konsolidovaná hodnota úvěrů činila na konci prvního čtvrtletí 2003 22,2 mld. Kč a čistá zadluženost se na konci prvního čtvrtletí dostala na úroveň pouhých 3% oproti 17% v loňském roce. ČESKÝ TELECOM splatí v květnu 2003 emisi eurobondů v celkové hodnotě 383,5 mil. EUR tj. 12,2 mld. Kč. Společnost předpokládá částečné refinancování této emise.

Investice

V souladu s programem snižování investic se konsolidované investice snížily v prvním čtvrtletí roku 2003 na 1,1 mld. Kč, ve srovnání s 1,4 mld. Kč v prvním čtvrtletí loňského roku. Samotný ČESKÝ TELECOM investoval 0,8 mld. Kč.

Volné peněnžní prostředky

Díky vysoké marži EBITDA a snížení investic dosáhl ČESKÝ TELECOM vysoké hodnoty volných peněžních toků, který činil za první čtvrtletí 3,2 mld. Kč.

Český Telecom

Článek ze dne 5. května 2003 - pondělí