logo itpoint.cz

Fórum pro Dial-up Internet skončilo, zavládlo zklamání - uživatelé pomožte si sami

Tak nám skončilo Fórum pro Dial-up Internet a výsledky nejsou pro uživatele zrovna potěšující. Fórum sice rozpracovalo více než 20 různých variant Dial-up připojení od minutového zpoplatnění, přes časové kredity až po intervalové a neměřené paušály. Jestli v dokumentu popsané modely budou také někdy realizované a za jakou cenu, závisí především na ochotě Českého Telecomu. Pro koncové uživatele tedy máme následující doporučení - poohlédněte se raději po jiném způsobu připojení k Internetu, než je dial-up ...

Tak nám skončilo Fórum pro Dial-up Internet a výsledky nejsou pro uživatele zrovna potěšující. Fórum sice rozpracovalo více než 20 různých variant Dial-up připojení od minutového zpoplatnění, přes časové kredity až po intervalové a neměřené paušály. Jestli v dokumentu popsané modely budou také někdy realizované a za jakou cenu, závisí především na ochotě Českého Telecomu.

Platforma ZUI si je vědoma, že takový výsledek ročního jednání nelze považovat za úspěch a jestli můžu vyjádřit svůj osobní názor, není mi z toho dvakrát veselo na duši. Osobní zkušenost s konkrétními pracovníky ČTc a (bohužel i ČTÚ) mě utvrdila v přesvědčení, že v tuto chvíli zde není skutečná snaha celou situaci efektivně řešit.

Platforma ZUI se proto v následujících měsících zaměří na prosazování alternativních způsobů připojení.

V následujících řádcích naleznete tiskovou zprávu ZUI k výsledkům roční činnosti Fóra pro vytáčený Internet a rovněž požadavky ZUI , které jsme se snažili bohužel do dnešních dní neúspěšně prosadit.

Tisková zpráva ZUI k výsledkům roční činnosti Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet.

Čtyři občanská sdružení (BMI, IPV, OPZT a SOS) reagovala v říjnu a listopadu 2002 na výzvu ČTÚ ke hledání nových modelů vytáčeného přístupu k Internetu, a přijala účast ve Fóru, které ustavil ČTÚ ve spolupráci s asociací APVTS. Záhy vytvořila společnou platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se snažila v rámci Fóra reprezentovat zájmy uživatelské veřejnosti.

Platforma ZUI aktivně pracovala ve Fóru s očekáváním, že výsledkem práce Fóra bude konkrétní návrh nových modelů vytáčeného připojení pro koncové zákazníky, spolu s podrobnější představou (harmonogramem) jejich praktickém zavedení.

Dnes, s odstupem téměř jednoho roku, nezbývá platformě ZUI než konstatovat, že tento její cíl nebyl naplněn. Práce Fóra v uplynulých dnech skončila přijetím výstupního dokumentu, který rozpracovává nové modely pouze z pohledu jejich implementace na rozhraní mezi operátory a providery, a nikoli z pohledu koncového zákazníka a jeho potřeb. Při přípravě dokumentu, v rozporu s prvotními rozhodnutími Řídícího výboru Fóra, nebyla vzata v úvahu současná situace na trhu s internetovým připojením, konkrétně například očekávaná poptávka, odliv uživatelů od dial-up připojení k ADSL, ani další významné trendy. Řešeny byly pouze otázky, týkající se vzájemného propojování operátorů a providerů. Výsledný dokument je tedy jen jakýmsi vstupem pro následná jednání mezi operátory o jejich vzájemném propojení, která mohou trvat mnoho dalších měsíců i let.

Operátoři, zúčastnění ve Fóru, dokonce prosazují to, aby výstupní dokument Fóra nebyl v celé šíři zveřejněn, a zůstal tak veřejnosti utajen - s odkazem na "ochranu svého duševního vlastnictví" a platné předpisy ČR. Platforma ZUI zásadně nesouhlasí s takovýmto pokusem o utajení dokumentu, na jehož vzniku se aktivně podílela.

Za nejzávažnější nedostatek však platforma ZUI považuje skutečnost, že výsledný dokument, který by při svém praktickém využití přeci jen mohl významně urychlit jednání mezi operátory a obohatit nabídku připojení na trhu, není pro nikoho závazný. Má pouze informativní charakter, a pro zúčastněné operátory podle jejich vyjádření nespecifikuje žádné povinné zadání pro jakýkoli subjekt, popsaný v dokumentu, či z jeho obsahu odvoditelný, reprezentuje nutný podklad pro případné obchodní a technické aktivity, dohodnuté v následujícím období na bilaterální bázi.

Platforma ZUI toto považuje za zřejmý rozpor s prvotním principem činnosti Fóra, který říká že jeho výstupy "nejsou právně závazné, ale zúčastněné subjekty budou respektovat dohodnuté principy a rozhodnutí, přijatá Řídícím výborem Fóra".

Řídící výbor Fóra například rozhodl o spuštění pilotního projektu režimu FRIACO na rozhraní mezi operátory, v termínu od 1.10.2003. Právě tento režim zpoplatnění mezi operátory přitom považujeme za nezbytnou podmínkou k tomu, aby koncovým zákazníkům mohly být nabídnuty skutečně paušální tarify, a nikoli pouze minutové zpoplatnění či časové kredity. Ačkoli datum 1. října 2003 ještě nenastalo, již dnes musíme konstatovat absenci jakýchkoli příprav na realizaci tohoto pilotního projektu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se platforma ZUI obává, že i to, co se za roční práci Fóra podařilo předjednat, může přijít vniveč. Operátoři mohou dále jednat, třeba i rok nebo dva, a předjednaných návrhů v dokumentu Fóra se mohou, ale také nemusí držet.

IPV, OPZT, SOS, BMI
členská sdružení platformy ZUI

Článek ze dne 29. září 2003 - pondělí