logo itpoint.cz

Fyzikální čtvrtky živě na Internetu

Fyzikální čtvrtky, cyklus přednášek a seminářů, který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele, odborné pracovníky i širší veřejnost, jsou nyní k dispozici na Internetu. Akce, které se konají každý čtvrtek od 16:15 hodin, jsou vysílány přímým přenosem po Internetu a následně po zpracování vystaveny jako video na vyžádání.

Fyzikální čtvrtky, cyklus přednášek a seminářů, který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele, odborné pracovníky i širší veřejnost, jsou nyní k dispozici na Internetu. Akce, které se konají každý čtvrtek od 16:15 hodin, jsou vysílány přímým přenosem po Internetu a následně po zpracování vystaveny jako video na vyžádání.

Na realizaci přenosů spolupracují sdružení CESNET a Studentská unie ČVUT.

Přímé přenosy přednášek je možné naladit na adresách :

Na druhé adrese jsou k dispozici také záznamy již proběhlých akcí, stejně jako ve videoarchívu CESNETu - http://www.cesnet.cz/archiv/video či ve videoarchívu Studentské unie ČVUT na http://avc.sh.cvut.cz.

Přednášky Fyzikálních čtvrtků vznikly po vzoru univerzitních extenzí - veřejně přístupných přednášek, které mají v našich zemích již staletou tradici. Neomezují se jen na fyzikální témata - promlouvají na nich i odborníci z jiných oborů. Na závěr semestru bývá zařazeno povídání o dalekých cestách.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. Sdružení je řešitelem výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace. V současné době provozuje gigabitovou síť CESNET2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

Studentská unie ČVUT je organizace hájící zájmy studentů ČVUT a její stěžejní úlohou je provozovat počítačové sítě na studentských kolejích. Na vysokorychlostních sítích připojených do sítě CESNET2 provozuje řadu služeb, k nimž patří proudování přímých přenosů vzdělávacích akcí. Studentská unie dále organizuje vzdělávací kurzy rozšiřující rozhled studentů ČVUT a pomáhá posilovat budování jejich osobnosti směrem ke vzdělanému, sebevědomému a inteligentnímu inženýrovi se širokým odborným i obecným rozhledem.

CESNET

Článek ze dne 8. prosince 2003 - pondělí