logo itpoint.cz

GTS odsuzuje snahu Českého Telecomu vytvářet prostřednictvím médií dojem, že zvyšuje svůj podíl na telekomunikačním trhu

GTS získala za minulý rok 768 klientů, jedná se tedy o několikanásobný počet proti těm, které ztratila a znamená to další zvýšení podílu na českém trhu na úkor Českého Telecomu. Některé klienty, které Český Telecom zpětně přetáhl GTS, navíc většinou nezískal zásluhou vlastních služeb či podmínek, ale díky rámcové smlouvě, kterou uzavřel s vládou a jež nařizuje státním institucím vrátit se k Českému Telecomu jako svému operátoru.

Přetahování klientů je na volném trhu běžné, důležité je, jaká je výsledná bilance. GTS získala za minulý rok 768 klientů, jedná se tedy o několikanásobný počet proti těm, které ztratila a znamená to další zvýšení podílu na českém trhu na úkor Českého Telecomu.

Některé klienty, které Český Telecom zpětně přetáhl GTS, navíc většinou nezískal zásluhou vlastních služeb či podmínek, ale díky rámcové smlouvě, kterou uzavřel s vládou a jež nařizuje státním institucím vrátit se k Českému Telecomu jako svému operátoru.

Tato diskriminační smlouva poškozuje všechny alternativní operátory a zejména GTS, která měla ve svém portfoliu klienty ze státní správy a samosprávy.

Přesto má GTS, která je po Českém Telecomu největším operátorem na trhu, ve svém portfoliu téměř 60 % klientů z žebříčku Czech Top 100.

David Duroň
Commercial Division Director
GTS Czech, a.s.
Hvězdova 33,
140 21 Praha 4, Czech Republic
Tel : + 420 2 96 157 111
Direct line : + 420 2 96 157 376
Fax : + 420 2 96 157 333
David.Duron@gtsgroup.cz

 www.gtsgroup.cz

Související zprávy :

Článek ze dne 30. ledna 2003 - čtvrtek