logo itpoint.cz

Hledáme dodavatele telefonní ústředny

Hledáme dodavatele, který by měl zájem o komplexní dodávku malé telefonní ústředny - cca 40 Pp s instalací v Kolíně. Investorem a uživatelem je orgán státní správy.

Dobrý den.

V rámci konzultantské činnosti při probíhajícím výběrovém řízení hledáme dodavatele, který by měl zájem o komplexní dodávku malé telefonní ústředny - cca 40 Pp s instalací v Kolíně. Investorem a uživatelem je orgán státní správy.

Parametry PBX

vstupní linky analogové 3
vstupní linky euroISDN 1 x 2B+D (se zajištěním přeměny stávající analogové linky na euroISDN 2 u ČTc)
pobočky analogové cca 20 (s možností rozšíření PBX do cca 30-ti poboček)
pobočky digitální 3 (ředitel + sekretářka + vrátnice / spojovatelka)
dálková diagnostika ANO
tarifikace ANO / pseudo (PC vzdáleno od ústředny cca 70m)
záložní zdroj ANO / cca 60 min.
provolba ANO
analogové telefony použijí se stávající přístroje
digitální / systémové telefony 2 ks s displejem - pro ředitele a sekretářku
spojovatelka ANO - vrátný / také dig. telefon + console

Další info

Ústředna bude umístěna ve vrátnici, kde je také hlavní rozvod. Samostatné napájení je zajištěno. V budově jsou již vybudovány 2 dr. telefonní rozvody. Termín instalace - co nejdříve !

Svou nabídku prosím strukturujte následovně :

 1. typ ústředny - výrobce
 2. cana za HW vybavení ústředny v požadované konfiguraci
 3. cena za digitální telefony
 4. cena za pracoviště spojovatelky (dig. telefon + console)
 5. cena za tarifikační SW
 6. cena za záložní zdroj
 7. cena za instalaci - instalace + konfigurace PBX (včetně dig. telefonů a spojovatelky), zaškolení uživatelů, demontáž stávající ústředny UE-100 a zajištění potřebných legislativních úkonů spojených s připojením ústředny do JTS
 8. doba záruka
 9. servisní zásah (do jaké doby v hod. po nahlášení poruchy)  / bez servisní smlouvy - (fyzicky technik a zásah via modem)
 10. servisní zásah (do jaké doby v hod. po nahlášení poruchy) / se servisní smlouvou - (fyzicky technik a zásah via modem)
 11. termín dodání a instalace systému

Neposílejte prosím další jiné materiály !

Nabídky očekáváme nejpozději do pátku 28.9. 2003 / 13:00 hod. na e-mailové adrese redakce@telefonie.cz.

Případné dotazy zodpoví :

Článek ze dne 24. září 2003 - středa