logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky 2N za první pololetí 2003

Podle předběžných výsledků dosáhla společnost prvním pololetí roku 2003 obrat 167 milionů Kč. Export dosáhl 108 milionů a v porovnání s prvním pololetím roku 2002 vzrostl o 42 milionů, tj. o 38 %. Zároveň se tak zvýšil podíl exportu na celkovém obratu 2N na 64 % ...

Podle předběžných výsledků dosáhla společnost 2N Telekomunikace a. s. v prvním pololetí roku 2003 obrat 167 milionů Kč. Export dosáhl 108 milionů a v porovnání s prvním pololetím roku 2002 vzrostl o 42 milionů, tj. o 38 %. Zároveň se tak zvýšil podíl exportu na celkovém obratu 2N na 64 %. Exportní program pražské firmy 2N zahrnuje zejména úspěšnou řadu GSM bran pro ISDN sítě i běžné telefonní linky. Tyto produkty navíc patří ke každoročním magnetům expozice 2N na veletrhu CeBIT.

Exportní aktivity a jejich rozšiřování se podílejí na dlouhodobě rostoucím obratu 2N - pro rok 2003 se předpokládá dosažení obratu 340 milionů Kč. V roce 2002 dosáhla společnost 2N tržeb ve výši 318 milionů korun, přičemž export do zemí Evropské unie i řady dalších států celého světa se na tomto výsledku podílel přibližně 45 %. Rozhodnutí aktivně hledat zákazníky v zahraničí přineslo také výrazné zvýšení produktivity práce na jednoho pracovníka, která v uplynulém roce činila 2,9 milionu Kč. Ve výrobních útvarech je produktivita ještě vyšší a přesahuje hranici 5 milionů korun na jednoho pracovníka.

2N Telekomunikace

Článek ze dne 11. července 2003 - pátek