logo itpoint.cz

Identifikace volajícího konečně i na běžné lince

U pevných linek byla identifikace k dispozici pouze u digitálních účastnických linek ISDN. Ty ale rozhodně neměl a nemá každý. Dokonce mám pocit, že nemalá část účastníků si ISDN linku pořídila nikoliv pro zaručenou kvalitu přenosu dat, ale právě pro možnost zobrazení čísla volajícího ...

Vědět kdo vám volá před tím, než přijmete hovor, a nemít digitální linku ISDN nebo mobilní telefon, bylo u nás dosud nepředstavitelné.

Identifikace volajícího (Calling Line Identification Presentation - CLIP) je celkem příjemnou službou, se kterou jsme se u nás mohli poprvé setkat až u mobilních telefonů GSM. CLIP můžete využít různě. Podobně jako u mobilních telefonů i na vašem pevném telefonu tak můžete zjistit zmeškané hovory, dokonce i s údajem o jejich počtu a času volání. Můžete filtrovat hovory, tedy nepřijmete ty nepříjemné.

Rozdíl proti mobilu tu je. Na pevné lince jaksi hovor neshodíte červeným tlačítkem. Pokud vám volá někdo důvěrně známý, můžete tomu přizpůsobit srdečnost oslovení, anebo máte možnost nechat se jen takzvaně prozvonit. Tuto metodu si osvojili zejména mladší a ještě ne tak bohatí uživatelé mobilních telefonů. Hovor se neuskuteční, není tedy účtován, ale omezená informace byla předaná. Volaný, třeba rodiče, pak mohou potomkovi zavolat zpátky nějakým levnějším způsobem.

Pokud voláte svému šéfovi, těžko mu budete tvrdit, že jste ještě na služební cestě v Brně, když uvidí vaše pražské číslo. Díky této službě již nikdy nebudete vědět, zda volaný, byť na pevné lince, neuvidí vaše číslo. Trochu s tím souvisí další související služba zamezení identifikace, neboli CLIR. Ta překvapivě zatím není pro pevné linky nabízena. Třeba belgický Belgacom považoval za vhodné obě služby začít nabízet současně. Využití CLIRu je trochu sporné i u mobilních telefonů. Mnohé mobily totiž dokážou příchozí hovory různě filtrovat právě podle CLIP. A pokud zobrazení svého čísla zablokujete, nemusíte se pak dovolat. Na druhou stranu můžete mít dobrý důvod neuvádět svůj domácí telefon ve veřejném telefonním seznamu, přesto ale jeho číslo nyní uvidí již nejen majitelé mobilních telefonů.

U pevných linek byla identifikace k dispozici pouze u digitálních účastnických linek ISDN. Ty ale rozhodně neměl a nemá každý. Dokonce mám pocit, že nemalá část účastníků si ISDN linku pořídila nikoliv pro zaručenou kvalitu přenosu dat, ale právě pro možnost zobrazení čísla volajícího. Od 1. dubna 2003 tuto službu začal Český Telecom konečně nabízet také pro všechny své účastníky připojené k digitálním ústřednám analogově - další info ZDE.

Domnívám se, že před dřívějším startem dominantního operátora odrazovala obava z "kanibalizace produktů", tedy v tomto případě z poklesu atraktivity ISDN linek. Start služby totiž nebyl podmíněn žádnými významnými investicemi, stejné digitální ústředny Telecomu ve svých domovských zemích CLIP zajišťují již mnoho let. Na druhou stranu potřebuje operátor podchytit únik účastníků do mobilních sítí, třeba tím že nabídne stejné moderní služby, které již lidé dostali možnost okusit jinde.

Dalším důvodem pro odložení startu služby mohlo být celostátní přečíslování v září 2002. Většina telefonů totiž číslo volajícího dokáže ukládat, třeba pro pozdější zpětné zavolání. U mobilních telefonů se číslo zobrazuje v mezinárodním tvaru, se znakem "+" na počátku. Tento formát ale pevná síť nepodporuje, číslo by se muselo zobrazovat v národním tvaru, a ještě odlišně, pokud by šlo o místní volání, nebo včetně meziměstské volačky.

Tento problém samozřejmě přečíslování zcela vyřešilo, i v pevné síti se nyní volá celé národní číslo odkudkoliv. Zahraniční čísla se ze stejných důvodů zobrazují již se dvěma nulami na začátku. Trochu překvapivě jsem ale zaznamenal i hovor z čísla 00420605XXXXXX. Nevím, zda by šlo takto zavolat zpět do sítě T-Mobilu. Při jiných číslech jsem tuto situaci nezaznamenal. Zmíněný případ se od ostatních lišil pouze tím, že volající byl zrovna v hradeckém kraji, zatímco já v Praze.

Služba je zřizována bezplatně, měsíční cena je 13,44 Kč (12,80 Kč bez DPH). Z důvodu otestování funkčnosti účastníkem jsou zdarma první dva měsíce provozu. Dostupnost služby není celoplošně garantovaná. Vzhledem k existenci různých koncentrátorových zařízení v síti Telecomu, přes která přenos CLIPu nefunguje, se odhaduje dostupnost služby pro zhruba 90 % potenciálních účastníků.

Pro někoho je překvapivé, že tuto službu nenabízí Telecom zcela zdarma, tak jako jeho konkurenti - mobilní operátoři. Pravdou je, že za tuto službu vybírají poplatek na nízké symbolické úrovni i jiní operátoři pevných linek. Naopak bezplatný CLIP není samozřejmostí u mobilních telefonů hned u našich nejbližších sousedů, na Slovensku. Slovenský Eurotel si u řady svých tarifů nechá za aktivaci CLIP i CLIR zaplatit za každou z těchto služeb 300,00 Sk. I zde je tedy vidět přínos konkurenčního prostředí pro zákazníky.

Koncová zařízení, které umí CLIP využít, Telecom sám od sebe neposkytuje. Pokud se tedy rozhodnete koupit si vhodný přístroj sami, můžete Telecomu původní pronajatý přístroj vrátit a ušetřit tak 17.40 Kč/měs., tedy více, než kolik stojí vlastní služba CLIP.

Zkušenosti s novou službou jsou zatím trochu nejednoznačné. U malé části volání se mi totiž číslo nezobrazí. Zatím jsem nezjistil, zda to je proto, že Telecom číslo poslal, ale můj telefon ho zrovna nedokázal bezchybně přijmout, či zda číslo nebylo vůbec vysláno. Tento jev překvapivě nastává náhodně jen u volání od některých jiných zákazníků Telecomu, z určitých lokalit, nikoliv jak by člověk očekával u hovorů ze sítí jiných operátorů, včetně mobilních.

Kupodivu pokud mi dotyční zavolají ze stejného telefonu na mobil, číslo se přenese vždy. Pochopitelně nejde o případ volání s CLIR anebo volání, kde číslo není vůbec k dispozici. Druhá možnost by již snad u tuzemských hovorů neměla vůbec nastat, setkal jsem se s tím třeba u hovoru z USA. Zajímavé je, že pokud je použito CLIR, tedy blokování zobrazení vlastního čísla, je o tom koncové zařízení informováno a alespoň můj telefon, bezdrátový i-Hear, takové hovory eviduje s poznámkou "Neznámý". Pokud CLIP není k dispozici, k žádnému vyslání informace při vyzvánění, jak je popsáno níže, vůbec nedojde a hovor se nezaeviduje.

Jak je to celé uděláno ? Každému je jasné, že obyčejný telefon na to stačit nebude. Potřebujete telefonní přístroj, který informaci dokáže zpracovat a zobrazit. Tedy přístroj s displejem. Existují zhruba čtyři varianty vhodných zařízení. Stolní telefonní přístroj, bezdrátový telefon, vhodně vybavený modem anebo prostě přídavné zařízení-krabička, která slouží čistě k zobrazení a případně dalšímu zpracování této informace. Přenos informace o CLIPu na analogové lince je mezinárodně standardizován.

Možných standardů je ale na výběr více. Přenos informace může nastat během vyzvánění, což je náš případ, nebo ještě před ním. Další možnost, tedy po vyzvánění, je samozřejmě nesmysl. Pro vlastní přenos čísla slouží buď modulace FSK, neboli s frekvenčním posuvem anebo tóny DTMF, stejné, které se využívají při běžné účastnické volbě. U nás, podobně jako v jiných evropských zemích, byla zvolena modulace FSK. Jde o přenos obdobný běžným datovým modemům, o rychlosti 1200 Bd podle normy BELL 202 a CCITT V.23. DTMF se využívá třeba v Číně a Indii.

Dosud u analogové linky bylo v klidu, při zavěšeném telefonu, na dvoudrátovém telefonním vedení podle typu ústředny stejnosměrné napětí 60 V nebo 48 V. K tomu se při vyzvánění přidalo střídavé napětí, které přes oddělovací kondenzátor rozeznělo dříve mechanický zvonek, nyní jeho nějakou elektronickou obdobu. Tento princip se prakticky za posledních 80 let existence automatických telefonních ústředen nezměnil. Informace o volajícím čísle není možné přenášet jako běžný hovor nebo data, to by vlastně již došlo k propojení a zaúčtování hovoru. Příznakem navázání hovoru je uzavření stejnosměrného obvodu telefonním přístrojem. Tento princip bylo třeba zachovat, jinak by nebylo možné zaručit zpětnou kompatibilitu, tedy správnou funkci pro běžné telefonní přístroje, které jste si pořídili již dříve.

Informace o čísle je transponovaná na zmíněné stejnosměrné napětí a je vyslána mezi prvním a druhým zazvoněním. Právě první zazvonění je pro telefon znamením, že může následovat informace o CLIPu. Pokud tedy připojíte svůj chytrý telefon na linku až v průběhu vyzvánění, již nic se nepřenáší a vy nic neuvidíte.

Na co se můžeme ještě těšit ? Stejným způsobem mohou být přenášeny i jiné informace, například SMS na pevných linkách.

Další služby, které jsou v zahraničí běžné, a snad je tedy v rámci boje Telecomu o své zákazníky můžeme čekat i u nás, jsou :

A ZDE si můžete poslechnout ukázku přenosu CLIPu na analogové lince. Pro podrobnější informaci, co se vlastně při přenosu této informace děje, lze doporučit třeba www.ficora.fi/suomi/document/gfi9702.doc.

Příklady některých přístrojů, které dokáží CLIP zpracovat :

Bezdrátové telefony

KX-TCD735CXM / Panasonic
KX-TCD725CXM / Panasonic
KX-TCD705CXM / Panasonic
KX-TCD650CXC / Panasonic
Gigaset A 100 / Siemens
Gigaset 4010 Classic / Siemens
Gigaset 4010 Comfort / Siemens
Gigaset 4015 Classic / Siemens
Gigaset 4000 Micro / Siemens
Interbell BP 4020 CLIP / Interbell
i-Hear / Tele2
Stolní telefony

Euroset 2020 / Siemens
Phonemaster 150 / Interbell

Laserové faxy

KX-FLB752EX
KX-FLM552EX

Jan Sychra

Článek ze dne 3. června 2003 - úterý