logo itpoint.cz

Informace o správním řízení, které s Českým Telecomem vede ÚHOS od loňského roku a jež se týká služby iOL Platinium

Aktuálně nabízená služba širokopásmového přístupu k Internetu není nijak touto kauzou dotčena. V současné době uzavřel Český Telecom více než 10 smluv s jinými operátory a poskytovateli služeb, kteří tak mohou nabízet své služby s využitím technologie ADSL koncovým zákazníkům. Aktuálně je již evidováno přibližně 1000 objednávek celkem za všechny subjekty od začátku března, tj. od doby, kdy byly nabídky partnerů uvedeny na trh.

Rádi bychom navázali na naše tiskové prohlášení z 28. února 2003 ve věci správního řízení, které s námi vede Úřad na ochranu hospodářské soutěže od loňského roku a které se týká nabídky služby IOL Platinum v době od 29.5. 2002 do 27.6. 2002. Zaznamenali jsme řadu nepřesně interpretovaných sdělení, která dávají tuto záležitost do přímé souvislosti s aktuálně nabízenou službou širokopásmového přístupu k Internetu na bázi ADSL. Jedná se o nedorozumění, na které jsme již upozornili tímto prohlášením z 28.2. 2003 :

Aktuálně nabízená služba širokopásmového přístupu k Internetu není nijak touto kauzou dotčena. V současné době uzavřel ČESKÝ TELECOM více než 10 smluv s jinými operátory a poskytovateli služeb, kteří tak mohou nabízet své služby s využitím technologie ADSL koncovým zákazníkům. Aktuálně je již evidováno přibližně 1000 objednávek celkem za všechny subjekty od začátku března, tj. od doby, kdy byly nabídky partnerů uvedeny na trh.

Český Telecom

Článek ze dne 17. března 2003 - pondělí