logo itpoint.cz

Informace o uvolnění 12. TV kanálu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že zahájil v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, práce nezbytné k uvolnění 12. TV kanálu na území České republiky ve prospěch vysílání T-DAB v průběhu roku 2003.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v návaznosti na závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodní dohody Wiesbaden 1995 a informaci administrace Rakouska, která se týká zahájení digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB v průběhu roku 2003, výsledků dlouhodobého řešení problematiky vzniklé v důsledku vzájemného rušení mezi vysíláním analogové televize v České republice a vysíláním T-DAB v Německu a v neposlední řadě za účelem přípravy kmitočtového prostoru pro možnost zavedení vysílání digitálního rozhlasu v České republice, zahájil v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, práce nezbytné k uvolnění 12. TV kanálu na území České republiky ve prospěch vysílání T-DAB v průběhu roku 2003.

Český telekomunikační úřad ve spolupráci s provozovatelem vysílacích rádiových zařízení připravuje časový harmonogram postupu včetně všech opatření tak, aby případný negativní dopad na televizní diváky v dotčených lokalitách byl co nejvíce eliminován. Z uvedeného důvodu bude vysílání televizních vysílačů využívajících 12. TV kanál v průběhu roku 2003 postupně převáděno na jiné TV kanály. S ohledem na počet televizních vysílačů využívajících 12. TV kanál a na intenzivní využívání celého kmitočtového pásma vyhrazeného pro televizní vysílání jak na území České republiky, tak i na území sousedních států nelze vyloučit, že v některých případech dojde ke zhoršení příjmových podmínek.

ČTÚ č.j. 9340/2003-613
odbor správy kmitočtového spektra

Článek ze dne 24. března 2003 - pondělí