logo itpoint.cz

Informace z Internetového Fóra FRIACO odsouhlasené - paušál na dial-up má zase naději

Dne 30. dubna se konalo pravidelné jednání Řídícího výboru Fóra, který měl tentokrát rozhodnout o zásadním sporu mezi ZUI a AO na straně jedné a Českým Telecomem na straně druhé. Rozpor podalo ZUI a týkal se termínu zavedení modelu FRIACO, který by umožnil zavedení několika variant paušálního Internetu. Ještě než prozradíme výsledek hlasování podívejte se jak se jednotlivé strany sporu vyjádřili k modelu FRIACO.

Už dlouho jsme neinformovali o pravidelných pátečních jednáních Internetového Fóra zřízeného z podnětu ČTU. Čekatelé na paušální dial-up už se jistě vzdali naděje v jakýkoliv pokrok v této oblasti. Máme pro vás proto potěšující novinky. Dne 30.4.2003 se konalo pravidelné jednání Řídícího výboru Fóra, který měl tentokrát rozhodnout o zásadním sporu mezi ZUI a AO na straně jedné a Českým Telecomem na straně druhé. Rozpor podalo ZUI a týkal se termínu zavedení modelu FRIACO, který by umožnil zavedení několika variant paušálního Internetu. Ještě než prozradíme výsledek hlasování podívejte se jak se jednotlivé strany sporu vyjádřili k modelu FRIACO.

ZUI podalo rozpor týkající se zavedení FRIACO s tím, že je nezbytnou podmínkou pro úhradu za propojení mezi operátory při paušálním zpoplatnění koncového zákazníka. Jedná se o intervalový a neměřený paušál. ZUI poukázalo na to, že ČTc ve své loňské nabídce v rámci "Internet Plus" sám nabízel intervalový paušál i-vikend. Konečný požadavek plně podporovaný alternativními operátory tedy zněl takto :

"Model paušálního zpoplatnění originace hovorů na rozhraní mezi operátory – tzv. Friaco - bude zaveden nejpozději do 9. měsíce 2003 na základě ceny stanovené regulátorem."

Co na to Český Telecom ?

Model FRIACO je podle něj z technických důvodů v PSTN síti ČTc nerealizovatelný (jednoznačně potvrzeno dodavateli technologie). Obecně platí, že i ve světě byl regulátorem nařízen pouze tam, kde dominantní operátor sám jako první zavedl paušální připojení v terminačním modelu (např. Velká Británie). Pro paušální přístup k internetu je k dispozici celá řada alternativních technologií, které jsou primárně vybudovány pro přenos dat (ADSL,GPRS, WLL, CaTV, LL) a jsou již nyní dostupné v dostatečné míře.

Pro lepší informovanost pomocí technologie ADSL je v této chvíli připojeno něco málo přes 1 tisíc zákazníků v celé ČR a čistě paušální GPRS v tuto chvíli nabízí pouze společnost Eurotel. To je podle ČTc "dostupnost paušálu v dostatečné míře." Více informací na toto téma najdete v článku Zvýšit rychlost nebo snížit cenu ? Co takhle obojí !

Výsledek hlasování

V hlasování kterému předcházela obsáhlá argumentace pro i proti modelu FRIACO byl nakonec za podpory zástupce ČTU, který se přiklonil na stranu ZUI a alternativních operátorů schválen text, který bude vložen do dokumentu takto :

Model paušálního zpoplatnění originace internetových hovorů na rozhraní mezi operátory - tzv. Friaco - bude zaveden nejpozději k 1.10.2003.

Z výše uvedeného plyne, že bude-li paušální zpoplatnění na originaci, bude možný paušál pro koncového zákazníka. ZUI již jednou oslovilo britský OFTEL v otázce problémů se zaváděním modelu FRIACO a odpověď byla jednoznačná - ... "implementace obecně byla velmi přímočará, protože jde jen o model účtování, nevyžadující žádná zvláštní technická řešení. BT se zpočátku obával důsledků velkého počtu dlouhých neměřených hovor, a tak to OFTEL musel řešit na dvě etapy. Nástup broadbandu v UK však vytvořil lákavější náhradu za úzkopásmový paušální dial-up, a očekávané zvýšení zátěže telefonní sítě nebylo takové, jakého se BT obával.Friaco je teď dostupné jako normální dial.-up ze všech ústředen v UK."

V tuto chvíli ZUI hodlá požádat Oftel o sdělení metodiky stanovení cen ve Velké Británii. Několikaměsíční snaha zástupců uživatelů nakonec přece jen slaví úspěch. K tomu, abychom dosáhli úrovně vyspělých států EU, nám však ještě mnoho schází a záleží na každém z nás, jestli budeme jen nečinně přihlížet nebo každý podle svých možností přispěje k nelehkému boji za vyspělou informační společnost.

Děkujeme aktérům posledních jednání Internetového fora - panu Luboši Olejárovi a Jiřímu Peterkovi za důsledné hájení zájmů uživatelů Internetu.

ZUI

Článek ze dne 5. května 2003 - pondělí