logo itpoint.cz

Intel rozšiřuje programy pro menší firmy

Cílem programu je pomoci zákazníkům vyhodnotit přínosy nových PC a zavádět počítače vybavené nejmodernějšími hardwarovými a softwarovými technologiemi. Tento program následuje po obdobné kampani zahájené počátkem roku se zaměřením na výhody serverů s architekturou Intel.

V zájmu posílení pozice v oblasti malých a středních podniků uvádí společnost Intel program, jehož cílem je pomoci zákazníkům vyhodnotit přínosy nových PC a zavádět počítače vybavené nejmodernějšími hardwarovými a softwarovými technologiemi. Tento program následuje po obdobné kampani zahájené počátkem roku se zaměřením na výhody serverů s architekturou Intel.

Pro modernizaci počítačů v malých firmách hovoří celá řada faktorů, mimo jiné zvyšující se náklady na údržbu starých PC, nižší produktivita starších aplikací a zastaralého, již nepodporovaného softwaru a operačních systémů, ale i rostoucí požadavky na oblast zabezpečení. Prostřednictvím celosvětového programu Accelerate Your Business ("Rozjeďte svůj podnik") poskytne společnost Intel svým distributorům, prodejcům, výrobcům systémů a poskytovatelům řešení technickou a marketingovou podporu, která jim pomůže s informováním menších podniků o vhodné době a způsobu obměny osobních počítačů a o vlivu nových připojených i bezdrátových PC na rozvoj podnikání a výši návratnosti investic.

"Mnoho malých podniků nemá specializované IT oddělení a někdy se modernizace PC odkládá s přesvědčením, že se tak ušetří peníze," řekl Willy Agatstein, generální ředitel Reseller Products Group společnosti Intel. "Z dlouhodobého hlediska má tato strategie jistě výrazný dopad, ale vede ke zvýšení nákladů na technickou podporu a snížení konkurenceschopnosti podniku."

Společnost Intel bude v rámci konferencí Intel Channel zajišťovat technická školení, dále prodejní nástroje, marketingové materiály a informace o produktech s technologií Hyper-Threading**, o bezdrátových technologiích pro přenosné počítače, jako je mobilní technologie Intel® Centrino™ a významu dobře plánovaných cyklů modernizace.

"V napjaté ekonomické situaci musí firmy dosáhnout maximální konkurenceschopnosti a najít řešení, která jim pomohou udělat více práce za kratší dobu a s nižšími náklady," řekl Adeshir Niliaram, majitel společnosti Computer Business Services. "Sledujeme rostoucí zájem malých firem o řešení odpovídající jejich technologickým potřebám, včetně zájmu o oblasti bezpečnosti, virů a spamu. Od společností, jako je Intel, očekáváme nástroje a pomoc při výběru těch nejvhodnějších moderních technologií a při jejich zavádění u zákazníků."

Tento program dále rozšiřuje úsilí společnosti Intel v oblasti IT osvěty mezi malými a středními podniky a doplňuje kampaň Real Server - ("skutečný server"), kterou společnost Intel zahájila počátkem tohoto roku. Kampaň "Real Server" zákazníky informuje o tom, jak mohou servery založené na procesorech řady Intel® Xeon™ zvýšit konkurenceschopnost a ziskovost podniku.

Intel / program Accelerate Your Business

Článek ze dne 24. října 2003 - pátek