logo itpoint.cz

Intel uvádí nový procesor pro digitální zpracování obrazu

Společnost Intel představila veřejnosti dva vysoce výkonné programovatelné mikroprocesory pro digitální média, které byly optimalizovány pro tržní segment zpracování obrazu a dokumentů. Nové procesory pro digitální média byly vyvinuty ve spolupráci s firmou Xerox. Společnost Intel nyní nabízí vzorky těchto procesorů všem výrobcům zařízení pro zpracování dokumentů.

Společnost Intel představila veřejnosti dva vysoce výkonné programovatelné mikroprocesory pro digitální média, které byly optimalizovány pro tržní segment zpracování obrazu a dokumentů. Nové procesory pro digitální média byly vyvinuty ve spolupráci s firmou Xerox. Společnost Intel nyní nabízí vzorky těchto procesorů všem výrobcům zařízení pro zpracování dokumentů.

Procesory IntelR MXP5800 a IntelR MXP5400 jsou navrženy k provozování náročných činností, vyžadovaných od střední a vyšší třídy produktů pro digitální zpracování obrazu - jako jsou digitální kopírky, skenery, tiskárny a multifunkční zařízení. Tyto procesory spojují vysoký výkon zákaznického integrovaného obvodu (ASIC) s možnostmi naprogramování mikroprocesoru. S využitím nových procesorů mohou výrobci příslušných zařízení výrazně omezit náklady na vývoj a konstrukci a vyrábět produkty založené na programovatelných čipech, přitom však s rychlostí odpovídající specializovaným obvodům.

Procesor MXP5800 obsahuje škálovatelnou matici osmi výpočetních jednotek, které kombinují procesory řízené tokem dat a specializované hardwarové akcelerátory, umožňující dosažení vysokého výkonu při práci s digitálními médii. Procesor MXP5400 obsahuje čtyři výpočetní jednotky. Výrobcům zařízení pro zpracování obrazu a dokumentů tyto dva nové procesory umožní konstrukci produktů v široké škále výkonu a cen. Procesory je možné rovněž kombinovat, a dosáhnout tak ještě vyššího výkonu. Jednotlivé výpočetní jednotky uvnitř procesoru lze programovat zcela nezávisle, takže mohou paralelně vykonávat různé činnosti.

Díky tomu, že jsou tyto nové procesory programovatelné, mohou výrobci přidávat nové funkce a vlastnosti prostřednictvím úpravy softwaru kdykoliv v průběhu životního cyklu daného produktu - i jako upgrade pro již prodané produkty. Oproti tomu dlouhý vývoj ASIC čipů, obvykle trvající 12 až 24 měsíců, vyžaduje přesnou definici funkcí a způsobů jejich integrace mnoho měsíců před vlastním uvedením produktu na trh. Změny nebo úpravy standardů nelze provádět dodatečně. Výrobci mohou použít procesory MXP5800 a MXP5400 v rámci různých produktových řad a nemusí tak pro každý model vyvíjet speciální ASIC čip.

Při společném vývoji se spojily zkušenosti společnosti Intel s návrhem a výrobou vysoce výkonných programovatelných mikroprocesorů a dlouholetá praxe společnosti Xerox ve zpracování dokumentů a obrazu. V rámci společného vývoje firma Xerox pomohla s definicí samotné konstrukce nového procesoru, protože sestavila kompletní přehled algoritmů používaných při práci s dokumenty a obrazem. Tím je zaručena perfektní funkce nových procesorů v oblasti jejich určení.

"Změny v práci s digitálními médii probíhají neuvěřitelně rychle a podporují prudký nárůst množství a složitosti digitálních obrázků v domácnosti i kanceláři. To zase vede k poptávce po vysoce výkonném, programem řízeném zpracování digitálních médií," řekla Glenda Dorchak, viceprezidentka Intel Communications Group a generální ředitelka Intel Consumer Electronics Group. "Spolupráce se společností Xerox nám umožnila urychlit vývoj této nové architektury. Právě uvedené procesory MXP5800 a MXP5400 pro digitální média teď rádi nabídneme celému průmyslu digitálního zpracování obrazu."

"Naše spolupráce při vývoji je výborným příkladem otevřeného inovačního úsilí, které je v současném tržním prostředí stále častějším jevem," řekl Hervé Gallaire, prezident Xerox Innovation Group a CTO společnosti Xerox. "Návrh procesoru MXP5800 vznikl na základě hlubokých znalostí společnosti Xerox v oblasti zpracování digitálního obrazu. Xerox bude mít ve výsledku přímý užitek z výkonu, možností programování a škálovatelnosti těchto nových procesorů pro digitální média. Jakmile přejdeme na tento nový programovatelný čip, budeme schopni dodávat širší škálu produktů, dostat je na trh rychleji a zlepšit konkurenční pozici jak v oblasti funkcí, tak i výkonu."

Výrobci mohou zakoupit vývojářskou sadu pro procesor Intel MXP5800 za 2 995 USD. Sada zahrnuje nový procesor pro digitální média, PCI vývojářskou kartu, programovací nástroje, zdrojový kód a dokumentaci. Procesor MXP5800 stojí 68 USD při odběru 10 000 kusů a MXP5400 stojí ve stejném množství 51 USD. Masové dodávky obou procesorů budou započnou koncem roku. Podrobné informace o těchto procesorech jsou k dispozici na stránkách www.intel.com/go/imageprocessing.

Vlastní algoritmy společnosti Xerox pro práci s obrazem budou dostupné k licencování třetí stranou pro účely vývoje široké škály produktů pracujících s digitálním obrazem, využívajících procesory MXP5800 a MXP5400. Společnost Xerox plánuje uvedení prvních produktů s novými procesory v roce 2004. Dále bude Xerox vyvíjet a licencovat další algoritmy pro práci s obrazem na nových procesorech Intel pro digitální média.

Společnost Xerox je jeden z předních světových technických inovátorů. Výzkumná a technologická centra ve Spojených státech, Kanadě a Evropě se věnují následujícím oblastem: výzkum barev, výpočetní systémy, digitální obraz, pracovní postupy, elektromechanické systémy, nové materiály a dalším disciplínám vztahujícím se ke zkušenostem společnosti Xerox z oblasti tisku a správy dokumentů. Další informace jsou k dispozici na www.xerox.com/innovation.

Intel

Článek ze dne 16. září 2003 - úterý