logo itpoint.cz

Internet za paušál snad už brzy

Contactel požádal Český Telecom o zahájení pilotního projektu, který by měl otestovat model paušálního zpoplatnění přístupu k internetu. Contactel tak učinil na základě iniciativy řídícího výboru Fóra pro internet a odsouhlasených pracovních dokumentů připravených v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, v pondělí požádal Český Telecom o zahájení pilotního projektu, který by měl otestovat model paušálního zpoplatnění přístupu k internetu. Contactel tak učinil na základě iniciativy řídícího výboru Fóra pro internet a odsouhlasených pracovních dokumentů připravených v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

"Výsledky práce Fóra pro internet představují dobrý základ pro zavedení přístupu k internetu za měsíční paušál. Nyní je však potřeba učinit i kroky další, to znamená co nejdříve nabídnout tento model zákazníkům," říká Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Věříme, že se nám spolu s Českým Telecomem podaří v rámci pilotního projektu úspěšně ověřit nový model, abychom našim zákazníkům mohli již v prvním čtvrtletí příštího roku nabídnout kvalitní připojení za měsíční paušál."

Vytáčený přístup k internetu stále zůstává nejvyužívanějším způsobem připojení a Contactel proto považuje zavedení nových cenových modelů za mimořádně důležité. Věříme, že tyto modely budou impulsem k dalšímu rozvoji internetu, který se tak stane pro zákazníky daleko atraktivnějším. Contactel předpokládá, že zavedení měsíčního paušálu přispěje k tomu, že v roce 2006 penetrace internetu v ČR, která činí 17 %, dosáhne úrovně v Evropské unie (40 %).

Contactel

Článek ze dne 2. října 2003 - čtvrtek