logo itpoint.cz

Internetové obchody neplní povinnosti

V testu 120 internetových obchodů provedeném Sdružením obrany spotřebitelů České republiky své základní informační povinnosti nesplnilo téměř 90 procent z nich. Kromě jiného jsou povinni sdělit svou adresu a identifikační číslo a spotřebitele informovat o jeho právu na odstoupení od smlouvy. Občanský zákoník tím vychází vstříc spotřebiteli, který nemá v internetovém obchodě takovou možnost si zboží prohlédnout, případně nechat předvést.

V testu 120 internetových obchodů provedeném Sdružením obrany spotřebitelů České republiky (SOS) své základní informační povinnosti nesplnilo téměř 90 procent z nich. Kromě jiného jsou povinni sdělit svou adresu a identifikační číslo a spotřebitele informovat o jeho právu na odstoupení od smlouvy. Občanský zákoník tím vychází vstříc spotřebiteli, který nemá v internetovém obchodě takovou možnost si zboží prohlédnout, případně nechat předvést.

Od 1. ledna 2001 nabyla účinnosti novela Občanského zákoníku 40/1964 Sb., která implementuje některá ustanovení evropské směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES, čímž došlo k významnému zlepšení postavení spotřebitelů. Jedním z významných aspektů této novely je i informační povinnost internetových obchodů. V březnu a září 2001 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo dva testy, které ukázaly významné nedostatky v dodržování zákona. Pro zjištění aktuálního stavu se SOS rozhodlo test v letošním roce zopakovat.

V polovině července bylo testováno 120 internetových obchodů. Test se zaměřil na poskytování nejzákladnějších informací (adresa, IČ, poučení o možnosti odstoupení) před uzavřením smlouvy. Výsledky jsou znepokojující :

"Výsledky testu jsou pro nás zklamáním," uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS a dodal : "Prodávajícím evidentně nestačilo ani více než 30 měsíců, aby se sžili s novou právní normou. Ani řada spotřebitelů bohužel dosud neví, že má právo od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů odstoupit. A prodávající na to, přestože mají ze zákona tuto povinnost, většinou spotřebitele neupozorňují. Přitom jsou sami proti sobě – pokud totiž prodávající nesplní svou informační povinnost, prodlužuje se lhůta, během které má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, dokonce na tři měsíce."

Text Závěrečné zprávy provedeného testu včetně podrobných výsledků i přesného popisu výběru obchodů i metodiky testování jsou k dispozici všem zájemcům na internetovém serveru Svět spotřebitelů, provozovaném Sdružením obrany spotřebitelů České republiky na adrese www.spotrebitele.info.

Výsledky testu internetových obchodů z roku 2003 - http://www.spotrebitele.cz/priloha/testio2003

SOS

Článek ze dne 12. srpna 2003 - úterý