logo itpoint.cz

Irská delegace na Ministerstvu informatiky

Na Ministerstvu informatiky v pátek proběhlo bilaterální jednání ministra Vladimíra Mlynáře a irské ministryně Mary Hanafin, zodpovědné za oblast informační společnosti. Jde o reciproční schůzku navazující na květnovou oficiální návštěvu ministra Mlynáře v Irsku, která zahájila užší a dlouhodobou spolupráci obou zemí v oblasti informačních a komunikačních technologií a eGovernmentu.

Na Ministerstvu informatiky v pátek proběhlo bilaterální jednání ministra Vladimíra Mlynáře a irské ministryně Mary Hanafin, zodpovědné za oblast informační společnosti. Jde o reciproční schůzku navazující na květnovou oficiální návštěvu ministra Mlynáře v Irsku, která zahájila užší a dlouhodobou spolupráci obou zemí v oblasti informačních a komunikačních technologií a eGovernmentu. V době vstupu České republiky do Evropské unie bude Irsko její předsednickou zemí.

V průběhu jednání ministr Mlynář potvrdil, že po vstupu do Evropské unie hodlá Česká republika otevřít téma přesunu telekomunikačních služeb, případně širokopásmových služeb, do snížené sazby DPH v souvislosti s v Evropské unii již probíhající debatou o snížení daňové zátěže u dalších síťových odvětví, elektřiny a plynu. Irská delegace přislíbila podělit se o zkušenosti s čerpáním z fondů Evropské unie v oblasti informačních a komunikačních technologií a eGovernmentu, a to prostřednictvím účasti irských expertů na pracovním semináři, který Ministerstvo informatiky plánuje v blízké době uskutečnit. Ministryně Hanafin dále vyzvala českou stranu k předložení konkrétních návrhů, které by Irsko zařadilo do přípravy na své nadcházející předsednictví Evropské unie.

Ministr Mlynář seznámil irskou delegaci s aktuálním vývojem na poli informačních a komunikačních technologií v České republice. Ministryně Hanafin uvítala spuštění Portálu veřejné správy, pokrok v přípravě zákona o elektronických komunikací, implementujícího nový regulační rámec Evropské unie do právního systému České republiky, i vznik návrhu nové Státní informační a telekomunikační politiky. Za irskou stranu pak ministra Mlynáře informovala o aktuálních otázkách irské politiky v oblasti eGovernmentu a nabídla konkrétní zkušenosti s problematikou takzvané e-inclusion či příslušnou legislativou v oblasti vzdělávání.

Zkušenosti Irska v oblasti telekomunikací a informační společnosti jsou pro Českou republiku cenným zdrojem informací a dlouhodobá spolupráce pro Ministerstvo informatiky významnou příležitostí podílet se na přípravě strategických dokumentů Evropské unie a aktivně na evropské úrovni prosazovat zájmy České republiky jako nově přistupující země. V prosinci tohoto roku navštíví Irsko za Ministerstvo informatiky náměstkyně ministra a ředitelka sekce eGovernment Dana Bérová.

MI

Článek ze dne 27. října 2003 - pondělí