logo itpoint.cz

IT prostředky v českých firmách 8 2003

Nová studie od společnosti Digimark, která vznikla na základě kvantitativního výzkumu trhu, který proběhl v červenci 2003 a kterého se zúčastnilo 1884 respondentů z českých firem. Výzkum byl zaměřen na zmapování situace v oblasti IT prostředků v českých firmách. Rozsah studie je 112 stran obsahujících přes 250 grafů a tabulek.

Studie vznikla na základě kvantitativního výzkumu trhu, který proběhl v červenci 2003 a kterého se zúčastnilo 1884 respondentů z českých firem. Výzkum byl zaměřen na zmapování situace v oblasti IT prostředků v českých firmách.

Ve studii jsou analyzovány jednotlivé typy IT prostředků, přičemž každá z uvedených částí rozebírá výsledky pomocí firemních charakteristik (počet zaměstnanců, obrat, typ firmy, obor, region, velikost obce) :

IT rozpočty pro roky 2002 a 2003 - tato část výzkumu se zabývá výší IT rozpočtů firem v letech 2002, 2003 a porovnáním stavu pro rok 2002 a 2003. V samostatné kapitole jsou analyzovány plánu nákupů IT prostředků s ohledem na výši rozpočtů.

Rozsah studie je 112 stran obsahujících přes 250 grafů a tabulek !

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem. Pro podrobnou nabídku nás kontaktujte.

Digimark

Článek ze dne 13. srpna 2003 - středa