logo itpoint.cz

Izolace v srdci Evropy

České a Slovenské republice chybí možnost vysokorychlostního připojení k Internetu prostřednictvím technologie ADSL. V České republice je situace složitá, neboť se Český Telecom snaží přenést všechnu vinu za zdržování nástupu ADSL technologie na Český telekomunikační úřad, který již začátkem léta minulého roku svým rozhodnutím pozastavil tuto službu z důvodu neposkytnutí velkoobchodní nabídky na tuto službu pro ostatní alternativní operátory.

Česká a Slovenská republika jsou jediné země ze všech kandidátských zemí vstupujících do EU, kde ještě nebyla zavedena technologie ADSL pro vysokorychlostní připojení k internetu.

V květnu roku 2004 se Evropská unie zřejmě dočká rozšíření o další desítku zemí převážně z východní Evropy. Zatímco z úst některých politiků posloucháme věty o podpoře informatizace, Česká a Slovenská republika zůstávají jediné mezi zeměmi vyjmenovaných v Kodani, které ještě nemají alternativu DSL připojení k Internetu.

Na summitu v Kodani Evropská unie definovala tuto desítku zemí - Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Malta, Slovensko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko.

Z těchto zemí jedině České a Slovenské republice chybí možnost vysokorychlostního připojení k Internetu prostřednictvím technologie ADSL. V České republice je situace složitá - "Český Telecom (ČTc) se snaží přenést všechnu vinu za zdržování nástupu ADSL technologie na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který již začátkem léta minulého roku svým rozhodnutím pozastavil tuto službu z důvodu neposkytnutí velkoobchodní nabídky na tuto službu pro ostatní alternativní operátory," řekl Miloslav Sova, předseda občanského sdružení Internet pro všechny v České republice. "ČTc ale zvolil zdržovací taktiku a nerespektoval následné rozhodnutí ČTÚ, které mu nařizovalo zveřejnit velkoobchodní nabídku nejpozději v září a následně v prosincovém Telekomunikačním věstníku. V poslední chvíli využil nedostatek v legislativě a napadnul rozhodnutí ČTÚ u soudu, což do konce roku 2002 způsobovalo odkladný účinek na celé rozhodnutí. V současné době sice Český Telecom poskytl velkoobchodní nabídku, ale ta je cenově nepřijatelná a vysoko překračuje ceny běžné v zemích EU i kandidátských zemích !"

Internet pro všechny je v České republice organizátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR, které hlavním cílem je rychlejší, levnější, všem dostupnější Internet a rovněž zavedení technologie ADSL. Kampaň svým podpisem do dnešního dne podpořilo už více než 8000 nespokojených uživatelů Internetu a umístněním banneru víc jak 110 internetových serverů a stránek. "Tato čísla dokazují, že myšlenky Výzvy, jejichž podstatou je podpora rychlejšího a cenově přístupnějšího Internetu, zaujaly širokou internetovou veřejnost," dodává Pavel Sviták místopředseda sdružení.

"Vysokorychlostní Internet na bázi DSL technologií se rychle stává nejžádanější komoditou celosvětového telekomunikačního trhu," konstatuje Pavel Sviták. Jeho slova potvrzují i čísla ze studie britské společnosti Point-Topic, která se ve svých studiích (monitoruje již 56 zemí a 96 světových operátorů) věnuje širokopásmovému Internetu, konkrétně technologii ADSL, v celosvětovém měřítku již od roku 1999. "O to smutnější je situace v České republice. Když už se u nás začne hovořit o telefonních linkách, tak je to většinou v souvislosti z jejich masovým odhlašováním, přesně v rozporu se světovými trendy. Mnoho lidí vůbec netuší, že by bylo možno obyčejnou telefonní linku využít k vysokorychlostnímu připojení k Internetu."

Internet pro všechny

Článek ze dne 31. ledna 2003 - pátek