logo itpoint.cz

Jak je to s blokací kradených mobilů v sítích našich mobilních operátorů

Tiskoví mluvčí obou společností reagují na dotaz ohledně možností blokace kradených mobilů ...

S žádostí o aktuální informace, co musí právoplatný majitel mobilního telefonu učinit, chce-li při jeho krádeži či ztrátě nechat přístroj zablokovat, jsme se obrátili na tiskové mluvčí provozovatelů všech tří mobilních sítí u nás.

... Obracíme se na Vás v souvislosti s e-mailem, který v minulých dnech začal být hromadně šířen na internetu. Žádáme o Vaše laskavé vyjádření k uvedenému textu. Očekáváme, že Vaše stanovisko bude zejména obsahovat vyjádření ke smysluplnosti uvedeného doporučení, a rovněž podmínky, za jakých je Vaše společnost schopna zmíněné blokování mobilního přístroje provést, (např. lhůtu pro zablokování, výši jeho zpoplatnění atd.), Váš názor na možnost obejít uvedené doporučení (změnit IMEI apod.).

Doporučení, které je rozesíláno po internetu, zní :

V případě, že ztratíte nebo vám někdo odcizí váš mobilní telefon, můžete proti tomu něco udělat. Vytočíte-li (samozřejmě teď, po odcizení by to šlo dost těžko) na vašem mobilním telefonu

* # 0 6 #

zobrazí se na displeji patnáctimístné výrobní číslo vašeho přístroje (IMEI).

Někam si ho poznačte a v případě ztráty nebo odcizení vašeho telefonu, nahlašte toto výrobní číslo vašemu operátorovi. Ten bude schopen váš přístroj zablokovat a i po výměně SIM karty bude přístroj nepoužitelný.

Pravděpodobně už svůj telefon neuvidíte, ale aspoň si můžete být jisti, že kdokoli váš telefon má, nemůže ho použít ani dále prodat. Udělá-li to takto každý majitel mobilního telefonu, nebude důvodu, proč telefony dále krást.

Pošlete to dále co nejvíce známým !

Skutečně to funguje.


Oskar

Výrobci mobilních telefonů doposud nepředstavili na našem trhu telefony, jejichž software by znemožňoval změnu výrobního čísla (IMEI). Lze tedy konstatovat, že úroveň zabezpečení výrobního čísla (IMEI) proti změně, se u mobilních telefonů za posledních několik let prakticky nezvýšila. Legislativa rovněž prozatím specificky neřeší trestnou činnost spojenou s krádežemi mobilních telefonů, tak jako v některých zemích EU. Neexistence těchto dvou klíčových záležitostí tak účinnost blokace přístrojů v síti významně snižuje.

Oskar prozatím neposkytuje službu blokace mobilního telefonu při krádeži. SIM kartu Oskar blokuje při krádeži či ztrátě jak pro předplacené služby Oskarta, tak pro tarifní programy.

Pokud je zákazníkovi ukraden mobilní telefon, nebo došlo k jeho ztrátě, doporučujeme bezprostředně kontaktovat Oskara (nejlépe na Oskarlince 800 770077, firemní zákazníci pak na OskarBusinessLince 800 - 772277) aby operátor provedl zablokování SIM karty. Blokace je provedena nejdéle do 60 minut a zabrání zneužití SIM karty. Oskar umožňuje blokování jak tarifních SIM karet, tak i SIM karet předplacené služby Oskarta. Oskar navíc vede interní blacklist kradených a ztracených mobilních telefonů.

Igor Přerovský / tiskový mluvčí

Eurotel

IMEI (unikátní číslo každého telefonu GSM na světě) je opravdu vyvoláno tímto kódem, ale každý telefon ho má také nalepený pod baterií a na krabici a záručním listu, takže není nutné používat tento kód.

Eurotel je bohužel stále (už 3 roky) jediný operátor, který umožňuje zablokovat ukradené telefony všem svým zákazníkům. Naši konkurenti tvrdí, že lze změnit jednoduše IMEI - což u novějších telefonů (modely uvedené na trh po 7/2002) není pravda a u telefonů starých jeden až dva roky je to velmi složité a hlavně drahé ....

PROCEDURA Blokace telefonu (tarifní + Go zákazníci) je zdarma.

Zablokovat používání mobilního telefonu v síti Eurotel pomocí jeho IMEI kódu lze v případě krádeže mobilního telefonu. Po ohlášení krádeže na Odděleni služeb zákazníkům a zablokováni SIM karty, musí zákazník do 24 hodin zaslat faxem, nebo doručit osobně potvrzení od Policie ČR o krádeži společně se záručním listem telefonu, na kterém je uveden IMEI telefonu. Pak bude mobilní telefon blokován pro použití v síti společnosti Eurotel.

Go zákazníci si mohou zablokovat IMEI kód svých telefonů a to na základě žádosti v případě, že jim bude telefon ukraden nebo telefon ztratí.

Žadatel musí předat tyto informace :

Tato informace musí být odfaxována na tel: 267016321 do 24 hodin od okamžiku, kdy policie vydala potvrzení o hlášení ztráty nebo odcizení telefonu

Tato procedura v Eurotelu není jednoduchá, což je dáno českými zákony :

  1. Je složité identifikovat majitele předplaceného telefonu – fakt, že tvrdí, že je majitel, nestačí, potřebujeme doklad s jeho IMEI (záruční list, doklad o koupi).
  2. Kdybychom zablokovali ukradený telefon, který si někdo už legálně koupil např. v zástavárně, bazaru, tak nám od toho nového uživatele hrozí žaloba - podle obchodního zákoníku ten ukradený telefon nabyl v dobré víře a jeho právo užívat ho má přednost před právem okradeného původního uživatele.

Jan Kučmáš / tiskový mluvčí


Od tiskového mluvčího společnosti T-Mobile jsme bohužel vyjádření do uzávěrky neobdrželi.

Svět spotřebitelů

Článek ze dne 3. června 2003 - úterý