logo itpoint.cz

Jaké je vlastně Mlynářovo ultimátum ? Dokáže ČTÚ držet slovo ? Jak moc je ČTÚ nezávislý

V uplynulém týdnu se nám ministr informatiky Vladimír Mlynář vrátil z dovolené a okamžitě vzkázal Českému Telecomu přes média, že jeho ultimátum stále trvá. Nezasvěcenému čtenáři by se mohla tato zpráva zdát velmi radostná, konečně někdo, kdo dokáže umravnit ten nenasytný velký Telecom. Uživatele, který však sleduje vývoj na českém telekomunikačním trhu už delší dobu, nechává další ultimátum ministra Mlynáře chladným ...

V uplynulém týdnu se nám ministr informatiky Vladimír Mlynář vrátil z dovolené a okamžitě vzkázal Českému Telecomu přes média, že jeho ultimátum stále trvá. Nezasvěcenému čtenáři by se mohla tato zpráva zdát velmi radostná, konečně někdo, kdo dokáže umravnit ten nenasytný velký Telecom. Uživatele, který však sleduje vývoj na českém telekomunikačním trhu už delší dobu, nechává další ultimátum ministra Mlynáře chladným. Jelikož nejsou jasně předem definovány podmínky tohoto ultimáta, nelze ani dost dobře zhodnotit, jestli ČTc 23. září Mlynářovi vyhoví nebo ne. Pojďme se teď spolu podívat na to co ministr vlastně požaduje.

Deník Právo ve středu 27. srpna v článku " Mlynář trvá na svém ultimátu" doslovně uvádí :

 Vladimír Mlynář Telecom sice nedávno sdělil, že od 15. září zvýší rychlost služeb ADSL na dvojnásobek, Mlynář to ale nepovažuje za naplnění svých požadavků. "Ministr očekává, že nejpozději do 23. září Český Telecom přijde buď se zkvalitněním služby, nebo s jejím zlevněním," řekla v úterý Právu mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Otázkou proto zůstává co si představit pod pojmem "zkvalitnění" a "zlevnění". Každá ze zúčastněných stran si zřejmě pod těmito pojmy představuje něco úplně jiného. Bylo by teda víc než vhodné alespoň ze strany toho, kdo ultimátum dává tyto pojmy trochu upřesnit. Z jednání s Českým Telecomem jsem nabyl přesvědčení, že za zkvalitnění služby se považuje například zavedení datového limitu, který má sloužit jako ochrana před "zlými stahovači". Limit má sloužit jako nástroj, který by umožnil rovnost uživatelů tzv. Fair Use Policy. Ve skutečnosti však datový limit bude omezovat všechny uživatele ADSL a to tím víc, čím víc bude postupem času přibývat i na našem trhu služeb, které jsou pro vysokorychlostní připojení určené. Přitom mnohem efektivnější řešení by bylo, kdyby si každý ISP hlídal své uživatele sám "trestal" nebo "upozorňoval" pouze ty uživatele, kteří dlouhodobě a opakovaně neúměrně zatěžují linku. ( jednat by se mělo především o uživatele, kteří si koupí nejlevnější variantu ADSL a ještě se jí snaží předprodat svým sousedům). Podobný způsob Fair Use Policy se neuplatňuje pouze u ADSL, ale například i u paušálního Dial-upu ( uživatelé využívající různé prográmky na znovupřipojení jsou po nějaké době - zpravidla po 3 měsících velmi důrazně upozorněni ze strany ISP a sankce jsou v případě Dial-upu jasné - trvalé odpojení). Zavedení datového limitu se všude ve světě chápe jako degradace služby a proto jsou varianty s limitem také mnohem levnější než varianty bez limitu. Co se týče zlevnění služby, i zde by měly v případě ultimáta padat nějaká konkrétní čísla. V opačném případě, můžeme téměř jistě očekávat, že ČTc "zlevní" svoje služby o 100 Kč a toto zlevnění ještě náležitě zdůrazní ve všech mediích.

Dokáže ČTÚ držet slovo ?

Nezávislý na krocích ministra i ČTc by měl být Český telekomunikační úřad (ČTÚ). A také proto jsme po delší době kontaktovali předsedu Davida Stádníka, aby nám zodpověděl naše dotazy ohledně propojení a regulace. Abychom měli jasno, podívejme se co uživatelské veřejnosti ČTÚ slíbil už 28.4. 2003 ve svém stanovisku k připomínkám k dokumentu "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě".

S ohledem na to, že služby poskytované prostřednictvím technologie ADSL nejsou nabízeny v konkurenčním prostředí a dokument "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě" potvrdil, že ceny v ČR jsou příliš vysoké, ČTÚ se rozhodl, že uvedené ceny za služby poskytované na bázi technologie ADSL bude regulovat.

Plné znění dokumentu najdete na našich stránkách případně přímo v archívu ČTÚ. Povšiměte si zejména té poslední věty, protože ta bude hrát ještě důležitou roli. Vzhledem k tomu, že jsme delší dobu neobdrželi od ČTÚ zprávy o tom, jak pokračuje regulace, zeptali jsme se zhruba po 2 měsících znovu, tentokrát ředitelky odboru ekonomické regulace paní Ing. Miluše Ševerové. Podle paní Ševerové ČTÚ nemá v úmyslu tahat internetovou komunitu za nos. "Nelžeme. Když řekneme, že budeme regulovat, tak skutečně budeme. Děláme na tom, připravujeme podklady, žádáme ČTc o další, ten jako obvykle zdržuje. Z naší strany však má celá záležitost velkou prioritu. Zatím ale nedokážeme zodpovědně odpovědět, jestli bude nějaké řešení za dva týdny či za dva měsíce, protože prostě skutečně nevíme , kdy všechny podklady dostaneme a kdy se nám je podaří zpracovat."

Paní ředitelku jsme oslovili mimo jiné také proto, že oficiální odpověď ČTÚ na stížnost uživatelů byla trochu nejasná a tématu regulace se věnovala pouze okrajově. Kdo má zájem osvěžit si stanovisko ČTÚ 12.6.2003 má možnost - zde je oficiální odpověď ČTÚ.

Od té doby uplynuly už skoro 3 měsíce a proto jsme se znovu obrátili na ČTÚ s otázkou jak pokračuje slíbená regulace a také tzv. "propojení o které žádali už 4 alternativní operátoři. Tentokrát nám odpovídal telefonicky sám pan předseda ČTÚ David Stádník. Pro ty čtenáře, kteří celou kauzu nesledují pravidelně bych rád objasnil jaké výhody přináší "propojení" Propojení je třeba chápat nejen jako technický stav.

Vzhledem k tomu, že alternativní operátoři požadují propojení na tom samém místě jako jsou dnes připojeni, celkem logicky argumentuje ČTc, že vlastně není rozdílu mezi propojením a připojením. AO však požadují propojení na stejném místě jako dnes mimo jiné také z jednoho praktického důvodu. ČTc má možnost se zákona propojení odmítnout, v případě, že by nebylo technicky realizovatelné. Jelikož AO požadují propojení na stejném místě - nemůže se ČTc vymlouvat, že by to bylo technicky nerealizovatelné řešení.

Propojení by po technické stránce mělo přinést především tu výhodu, že by jednotlivý operátoři měli plnou kontrolu nad kvalitou poskytované služby. Mohli by si tedy sami určovat rychlost, agregaci nebo případné datové limity. Propojení je však především také právní vztah - a o tom ČTc moc na veřejnosti nemluví. Mimo jiné při propojení mají alternativci nárok na nákladové ceny a co je nejdůležitější, na všechny služby musí dostat garance. Vraťme se však do současnosti. ČTÚ v kauze propojení zatím nepokročilo, ačkoliv dávno uplynuly všechny zákonné lhůty, které by měly zaručit, aby Český Telecom dodal včas a kompletní všechny podklady nutné k tomu, aby mohlo být propojení úspěšně vyřešeno. V současné době se tedy opět čeká na ČTc než doplní svoje nekompletní podklady.

V otázce regulace mám však k práci ČTÚ vážné výhrady. Je pravda, že nedokonalá legislativa stále neumožňuje ČTÚ, aby pracoval efektivněji. Rovněž je pravda, že ČTÚ se potýká s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců ( mimo jiné také kvůli ne zrovna lákavým mzdám).

Ovšem ani tyto dva výše zmiňované závažné problémy neomluví liknavý přístup ČTÚ k svému slibu. Pan předseda Stádník na přímou otázku jak pokračuje regulace odpověděl takto :

 David Stádník Regulace je v stádiu rozpracování, vyžádali jsme si podklady od ČTÚ, oni je samozřejmě nedodali kompletní. My jsme však neříkali, že budeme regulovat, říkali jsme, že regulace je jednou z možností. A také proto, teď čekáme jak dopadne jednání ministra Mlynáře s ČTc a jak Český Telecom zareaguje na ultimátum pana ministra. Jasno budeme mít 23. září kdy končí Mlynářovo ultimátum. Také proto teď z regulací čekáme - co když Telecom překvapí a přijde s takovými variantami ADSL, které plně uspokojí nejen ministra Mlynáře, ale i širokou uživatelskou veřejnost. V tom případě by byla regulace trochu zbytečná.

Dovolím si zareagovat na předcházející vyjádření pana předsedy. Ačkoliv si velice vážím našich dobrých vztahů s ČTÚ a ochotu pana předsedy jednou za čas osobně odpovědět na naše otázky, neodpustím si několik výhrad k práci jeho úřadu. Nejvíc mi vadí mlžení, kterého se ČTÚ začíná stále častěji dopouštět. Jak jste měli možnost se přesvědčit v úvodu článku - ČTÚ jasně říká "budeme regulovat" o tom, že je to jen jedna z možností, se v dokumentu neříká ani slovo.

A tvrzení, že "počkáme až jak se dohodnou" by snad z úst předsedy nezávislého telekomunikačního úřadu ani nemělo zaznít. Regulátor by měl být nezávislý, neměl by brát ohled na nějaké "ústní ultimáta" a v případě, že se rozhodne regulovat měl by regulovat co nejrychleji. Nebo snad ČTÚ očekává, že Český Telecom přijde s tak výhodnou nabídkou ,že už nebude potřeba regulovat??? Vzhledem k tomu, že regulátor při stanovení koncové ceny také musí zohledňovat náklady ČTc, nemělo by se stát, že by Telecom dokázal přijít na trh s výrazněji výhodnější nabídkou než je cena stanovená regulátorem. Osobně by mě zajímalo kdy se ČTÚ začne chovat konečně jako skutečně nezávislý regulátor.

Nikdo neočekává řečeno fotbalovou terminologií, že začne ČTÚ kopat hned první ligu jako britský Oftel, ale myslím si, že všichni uživatelé Internetu, by ocenili, kdyby se alespoň probojoval z oblastního přeboru.

Co se týká ultimáta ministra Mlynáře, tak zde je naplánovaná společná schůzka se ZUI na pátek 5.9. 2003, kde ZUI hodlá předložit ministrovi  svoje požadavky, vysvětlit co požadujeme a zdůvodnit proč. Na oplátku bude ZUI od ministra požadovat jeho stanovisko k současné situaci, také objasnění konkrétních kroků, které má ministr v záloze v případě, že nebude jeho ultimátum splněno a samozřejmě ujasnit si, co je vlastně předmětem jeho ultimáta a co bude považovat za splnění svých požadavků.

Miloslav Sova
autor je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR
a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny

Článek ze dne 3. září 2003 - středa