logo itpoint.cz

Jaký je zájem o ADSL a broadband připojení v českých firmách

Nová studie Digimark je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v únoru 2003 a kterého se zúčastnilo 2815 respondentů z českých firem. Výzkum je zaměřen na zmapování zájmu českých firem o ADSL a broadband připojení k internetu.

Nová studie Digimark je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v únoru 2003 a kterého se zúčastnilo 2815 respondentů z českých firem. Výzkum je zaměřen na zmapování zájmu českých firem o ADSL a broadband připojení k internetu. Rozsah studie je 45 stran obsahujících přes 80 grafů a tabulek.

Studie obsahuje následující kapitoly :

Povědomí o ADSL technologii - jaká část firem ví o možnosti připojení pomocí technologie ADSL.

Podmínky přechodu firem k ADSL - kolik firem má zájem o tuto novou technologii a za jakých podmínek by si dokázaly představit, že využijí nabídky přejít na ADSL připojení. Studie zkoumá zvlášť podmínky přechodu na ADSL u firem, které v současné době používají pevné okruhy, bezdráty a vytáčené typy připojení.

Názory firem na situaci ohledně ADSL - v této části jsme zkoumali názor respondentů na situaci ohledně ADSL, včetně otázky jaká by dle názoru respondentů měla být role operátorů a státu, co se týká uvedení ADSL na trh.

Zájem o broadband připojení - jaká část firem by měla zájem o širokopásmové připojení podobných vlastností, jako očekávané ADSL připojení. Firmy byly dotazovány na permanentní datově neomezené připojení dvou typů - 192/64 kbps a 512/128 kbps (download/upload). Tato část studie se týká zájmu firem o takové připojení bez vazby na konkrétní technologii.

Platby za broadband - sumarizuje představy firem o tom, kolik by byly ochotny platit měsíčně za širokopásmové připojení 192/64 kbps a 512/128 kbps (download/upload). Srovnání různých skupin firem dle charakteristik, jejich současného připojení a jeho ceny.

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem. Pro podrobnou nabídku nás kontaktujte ZDE.

 www.digimark.cz

Článek ze dne 6. března 2003 - čtvrtek