logo itpoint.cz

Jeden provozovatel je jeden účet

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení požaduje zavedení konkurence v oblasti měsíčního paušálu za telekomunikační služby.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení požaduje zavedení konkurence v oblasti měsíčního paušálu za telekomunikační služby.

Podle stávajícího uspořádání bude zákazník, který si k zajišťování svých hlasových, popřípadě internetových služeb svobodně zvolil jiného operátora než Český Telecom, i nadále nelogicky platit měsíční paušál (tzv. stálou platbu) Českému Telecomu. Placení dvou účtů za jednu službu jedním zákazníkem je zcela absurdní a vytváří duplicitní náklady.

Contactel nevidí důvod, proč by měsíční paušál neměl být účtován přímo konkurenčním provozovatelem jako součást předvolby operátora. "Jsme přesvědčeni, že konkurence v oblasti měsíčního paušálu by zabránila jeho zvyšování a zároveň odstranila jednu ze zbytečných překážek pro přechod zákazníků od jednoho operátora k druhému," uvedl na tiskové konferenci Michal Čupa, generální ředitel Contactelu.

Takové velkoobchodní řešení by zároveň umožnilo navrhovat měsíční paušály pro zákazníky tak, aby jejich struktura a výše lépe reflektovala potřeby jednotlivých zákaznických segmentů podobně, jak je běžné u mobilních operátorů. V současné době probíhají v této záležitosti jednání s Českým Telecomem.

Contactel

Článek ze dne 23. ledna 2003 - čtvrtek