logo itpoint.cz

Kdo za to může

Na středeční tiskové konferenci oznámila ministryně školství Petra Buzková, že její úřad podá na základě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu trestní oznámení na neznámého pachatele ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s projektem Internet do škol. Součástí tohoto článku je i přehled různorodých mediálních vyjádření z poslední doby - zajímavé čtení pro zainteresované, ještě zajimavější pro dostatečně nepoučené !

Na středeční tiskové konferenci oznámila ministryně školství Petra Buzková, že její úřad podá na základě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu trestní oznámení na neznámého pachatele ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s projektem Internet do škol.

Bývalý ministr školství Eduard Zeman za projektem nadále stojí a celkově ho považuje za velmi úspěšný :

Ano, stojím si za tím, že projekt bez ohledu na kritiku byl dobrý a byl účinně proveden, protože jsme za rok dohonili náskok Evropské unie v počtu informačních technologií na jednoho žáka. A vadí mi, že se mluví o tunelu za miliardu, ale tady nikdo žádné peníze neukradl. Z 884 miliónů, co podle NKÚ byly použity na jiný účel, více než tři čtvrtiny - tedy 670 miliónů - jsem musel v roce 2002 použít na zvýšení platů učitelů, protože na ně nebyl ve státním rozpočtu dostatek peněz. Udělal jsem to proti své vůli - také jsem proti tomu tehdy hlasoval - ale na základě usnesení vlády. Nebylo kde jinde ty peníze v rámci rozpočtu vzít. Pokud ale někde opravdu byl porušen zákon, pak nepochybně politická zodpovědnost na mně je. Osobně se ale nedomnívám, že nějaké velké sumy byly špatně použity nebo ukradeny.

Podle zprávy NKÚ vynaložilo MŠMT na projekt neefektivně více než 884 milionů korun. Podle zjištění NKÚ byly dodávky počítačů, softwaru a služeb od generálních dodavatelů programu předražené.

Ministryně označila za směšné obvinění jednoho z dodavatelů projektu, společnosti AutoCont OnLine, podle kterého úředníci MŠMT předložili NKÚ zkreslené údaje. AutoCont OnLine hodlá nechat zprávu NKÚ přezkoumat právní kanceláří Cameron McKenna. "Není zájmem naší společnosti bojovat proti státním institucím jako je MŠMT a NKÚ, ale zpráva NKÚ poškozuje výsledky naší práce," sdělil Cibulka a dodal : "Výsledky právní expertizy bychom rádi měli nejpozději do 14 dnů."

Pokud se MŠMT podle ministryně podaří získat další finanční prostředky na pokračování projektu, nepočítá se již s modelem generálního dodavatele jako dosud, ale s grantovým systémem pro jednotlivé školy, které budou samy rozhodovat o investicích. Buzková je v této souvislosti připravena vyvolat jednání s generálními dodavateli projektu s cílem zlepšit postavení MŠMT jako smluvního partnera. Za současných podmínek mají totiž školy dodané počítače v pronájmu od dodavatelů. V případě úplného vyvázání MŠMT ze smluv AutoCont OnLine dokonce varuje, že by tato zařízení mohla ze škol opět zmizet.

Na dotaz, zda MŠMT i nadále uvažuje o převedení části projektu Internet do škol pod ministerstvo informatiky, Buzková uvedla, že by to bylo systémově správné. "Jelikož však ministr Mlynář požaduje s převedením této agendy i část finančních prostředků, které MŠMT v současné době nemá, zůstává celý projekt zatím v gesci ministerstva školství," dodala Buzková.

Přehled různorodých mediálních vyjádření z poslední doby - zajímavé čtení pro zainteresované, ještě zajimavější pro dostatečně nepoučené ...

PRÁVO, 20.srpna 2003
"Rozhodla jsem se jménem ministerstva na základě zprávy NKÚ podat dvě trestní oznámení, a to na podezření ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku," oznámila včera ministryně Petra Buzková. Trestní oznámení kvůli porušování povinnosti při správě cizího majetku podal na neznámého pachatele již NKÚ. ." Pokud ale podle ní došlo k pochybením, pak je zodpovědnost spíše na bývalých než současných pracovnících resortu. "Bývalý ředitel sekce státní informační politiky ve vzdělávání byl odvolán z funkce a po jeho odchodu došlo k významné personální obměně odboru," dodala Buzková.

Fakt, že předchozí ministr Eduard Zeman použil část peněz z projektu na zvýšení platů učitelů, Buzková komentovala: "Tyto peníze nebyly zcizeny, jen využity k jinému účelu než bylo určeno. V tomto případě ani ministerstvo nedává podnět k zahájení trestního stíhání." Ministryně nicméně dodala, že na Zemanovi je politická odpovědnost za nevýhodné smlouvy, které podepsal. Buzková uvedla, že existuje řada pochybností o veřejné soutěži na dodavatele projektu. Zeman ale odmítl, že by výběrové řízení bylo zmanipulováno. "Ve vládní komisi, která rozhodovala, kdo zakázku dostane, byli zástupci Úřadu vlády a ministerstev financí, kultury a školství. Předsedou komise byl advokát Tomáš Sokol," upozornil Zeman.

LIDOVKY.CZ, 19.strpna 2003
Zeman však upozornil, že kontroloři neměli možnost detailně prostudovat všechny dokumenty, neboť jich je tolik, že by naplnily jeden železniční vagon. Exministr Zeman hostem dnešního diskusního pořadu Radiofóra "NKÚ nemůže detailně projít celý ten vagon. Vyžádá si jen určité základní podklady a pak je na tom kontrolovaném resortu, aby našel ještě nějaké další, které by dokazovaly, že dělal svou práci dobře," soudí exministr. Nynější úředníci podle něj neměli dostatečnou motivaci hájit práci svých předchůdců.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 20.srpna 2003
Trestní oznámení, která úřad podal, jsou hned dvě: jedno na podezření z pletichy při veřejné soutěži, druhé kvůli špatné správě cizího majetku. Podání jsou na "neznámého pachatele", dle zástupců ministerstva je ale předem jasné, že hlavními podezřelými jsou úředníci, kteří podepisovali nejvíce nevýhodné kontrakty.

ČT1, Události, komentáře, 19.srpna 2003
Eduard Zeman, bývalý ministro školství : Já si myslím, že projekt byl úspěšný. Koneckonců byl vyhodnocen jako vzorový projekt UNESCO, byl vítězem několika veletrhů informačních technologií a tak dál. Byl uznáván řadou ministrů evropských zemí, takže já ho považuji za úspěšný. Mimo jiné jsme za jeden jediný rok dohonili země Evropské unie v počtu /nesrozumitelné/ technologií na jednoho žáka. To jsou podle mě signály úspěchu.

Eduard Zeman, bývalý ministro školství : Já jsem přesvědčen, že byly výhodné pro stát, a pokusím se argumentovat. Když jsme tento projekt zahajovali, tak vstupní analýzy říkaly, že je vybavena zhruba třetina škol v této republice nějakou počítačovou technikou a že za provoz této techniky se ročně platí zhruba jedna miliarda. My jsme připravili projekt, který byl pětiletý, tudíž jenom ten provoz by měl stát při stávajícím počtu škol pět miliard. My jsme ho připravili pro mnohem větší počet škol a znamenalo to čtyři celé čtyři miliardy za vybavení, připojení, provoz, opravy, inovace a všechno. Připadá vám to nevýhodné ?

ČRO 6, 19.srpna 2003
Karel Hrdý, náměstek ministryně školství : Já mám na to názor jako člověka, je to názor člověka, kterej pracoval léta v oblasti výpočetní techniky a systému řízení a podle mého názoru se za peníze, které byly na tento projekt vydány, dalo udělat takzvaně více muziky. ..... Pokud jsme si vyčíslili ceny hardware, mluvím teď tedy samozřejmě o infrastruktuře, o hardwaru, tak pokud jsme vyčíslili dodaný hardware, který by měl být na konci tohoto projektu v užívání škol, tak kdybych měl tu sílu, to je samozřejmě teoretická možnost, že bych obešel krámy, obchody a nakoupil si tato zařízení, tak bych se v současných cenách dostal někde na třičtvrtě miliardy korun.

Karel Hrdý, náměstek ministryně školství : Samozřejmě ministerstvo je odhodláno s generálním dodavatelem jednat na zlepšení svého postavení v celém tomto obchodním případu, nicméně je samozřejmě vázáno smlouvami, smlouvy jsou samozřejmě vázány i určitou mlčenlivostí u obchodních partnerů a samozřejmě je tady i otázka budoucna, protože to není kauza, která teďka vyvřela, celý ten projekt bude mít svou zpětnou vazbu a bude tady určitý tlak na finance do budoucna, na další vybavování škol. Česká inspekce už zjistila některé nespokojenosti ze strany uživatelů, kde je příliš velký počet dětí na počet počítačů a celou řadu dalších zjištění, které celkem odpovídají objektivní realitě a to se všecko musí vyřešit a je to předmětem naší další činnosti a dalšího jednání.

ČRO1 Radiožurnál, 19.srpna 2003
Eduard Zeman, bývalý ministr školství : Soutěže nebyly střídavě rušeny a tak dál. Soutěž proběhla jenom jedna. Byla samozřejmě řada námitek firem, které neuspěly, a proto bylo sedm kol šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž, který nakonec řekl, ano, věci jsou v pořádku. A já jsem neměl proč zapochybovat, protože o tomto nerozhodovala ministerská komise, ale vládní komise, ve které byli lidi z ministerstva financí, úřadu vlády, ministerstva kultury, mého ministerstva a předsedou byl poměrně věhlasný advokát Tomáš Sokol. Čili, jestliže dospěli k tomuto závěru, neměl jsem proč pochybovat.

Eduard Zeman, bývalý ministr školství : A tady už jsem vám před chvílí ukazoval usnesení vlády, které představuje více než tři čtvrtiny této sumy, které jsme byli donuceni, jako resort, převést šest set sedmdesát milionů z oblasti informačních technologií do oblasti platů, protože prostě bylo dohodnuto, tenkrát na tripartitě, vyšší a včasnější zvýšení platů. To pan náměstek samozřejmě také ví. Čili to je více než tři čtvrtiny té sumy, takže neříkejme, že osm set osmdesát milionů bylo nehospodárné. Bylo v rozporu s rozpočtovým učením, poněvadž mělo těch šest set sedmdesát milionů jít na informatiku a nakonec šlo na mzdy učitelů, ano? .... Je tam dalších sto padesát milionů, které nám NKÚ vyčítá, že jsme obcházeli rozpočtová pravidla, proto jsme zálohově platili něco, abychom nemuseli vracet na konci rozpočtového roku peníze. ... Znamená to prostě, že něco bylo určeno jinak a šlo to nějak jinak, něco znamenalo, že jsme v mezích zákona, tak jako to dělají i jiné resorty, když končí kalendářní rok a mají problém utratit peníze, se snažili obejít rozpočtová pravidla tak, abychom ty peníze neztratili. A jenom o některých věcech se pak můžeme bavit, že je NKÚ konstatuje jako nehospodárné.

Karel Hrdý, náměstek ministryně školství : ... ale myslím si, že prostě byly zvoleny nějaká kritéria. Já bych tomu rozuměl tak, že když se zjistilo, že nejsou peníze na všechny školy, takže se dala přednost těm, kteří neměli nic, což jako na první pohled vypadá logicky, ale nicméně z celkového pohledu si myslím, že to je nešťastný.

Eduard Zeman, bývalý ministr školství : Jestliže se bavíme o tom, že mělo být vybaveno sedm tisíc dvě stě škol, tak se také musíme bavit o tom, jak mělo být vybaveno. Prvotní zadání znělo, každá škola dostane jeden počítač a jednu přípojku na vytáčené telefonní číslo, poměrně drahý a komplikovaný způsob. Těch počítačů nakonec teda nebylo těch původních osm tisíc, ale dvacet čtyři tisíc, a nebyla to vytáčená čísla, ale pevné linky. Jinými slovy, výsledek byl čtyřikrát, nejméně čtyřikrát, lepší, než znělo původní zadání. A pokud se bavíme o tom, že nedošlo na takzvané červené školy, to znamená školy druhé vlny, které už nějaké vybavení měly, tak si zase musíme uvědomit, že jestliže se tady mluví o chybějících prostředcích, tak se o nich nemluví správně. Prostředky chybí. A chybí jich dokonce více, než o kterých se mluví, ale šest set sedmdesát milionů spolkly mzdy a vláda už je nevrátila do hry. Tři sta šedesát milionů v roce 2002 rozebrali poslanci na takzvané své pomníčky a dvě stě padesát milionů letos.

Eduard Zeman, bývalý ministr školství : Od začátku tady samozřejmě bylo několik možných koncepcí, ale právě proto, že z počátku devadesátých let byly zkušenosti, například od policie, kde se investovaly miliardy tím, že jednotlivé okresní služebny dostaly prostě přidělené peníze, a pak se narazilo na problém, že tyto miliardy byly neefektivní, protože si každý koupil něco jiného a nešlo to dohromady, má odpověď zní, jestli pan náměstek říká, že peníze mohly být menší za tuto službu a že služba to vůbec neměla být, že jsme měli koupit počítače, aby školám zůstaly, tak pan náměstek, který je v počítačích lepší než já, velmi dobře ví, že za pět let je počítač zastaralý, bezcenný krám. My jsme zvolili metodu služby právě proto, že zaručovala průběžnou inovaci, že školy budou mít kdykoliv k dispozici modernizované věci, že budou mít plný servis.

Eduard Zeman, bývalý ministr školství : Proto tvrdím, že tato smlouva byla velmi výhodná. Mohu dodat ještě ten malý větel, u kterého jsme se dohadovali, než se spustily mikrofony? Jestliže do té doby bylo zapojeno něco málo přes třetinu škol, díky svým sponzorům, obcím a tak dál, a jejich provoz ročně stál jednu miliardu a my jsme tady postavili projekt na pět let, čili jenom provoz by měl stát pět miliard tu menší část, my jsme zavedli do hry podstatně větší část, a za čtyři celé čtyři miliardy jsme vybavili je technikou, připojili k síti a zaplatili veškeré modernizace a veškerý provoz, připadá vám to nevýhodné?

Karel Hrdý, náměstek ministryně školství : Nepřipadá. Nepřipadá mi to výhodné proto, protože samozřejmě já tomu rozumím, že v těch třech letech, kdy ten projekt probíhá, tak jako je to k určité spokojenosti, protože je tam bezstarostný život těch škol, je to všechno zajištěno. Nebudeme se teď bavit o tom, za jakou cenu, nicméně ...

Eduard Zeman, bývalý ministr školství : Pokud kdokoliv vidí problém ve smlouvách, ať je přešetří. Samozřejmě. Ale už jsem tady dneska říkal, zástupce čtyř klíčových resortů plus Tomáš Sokol, nevěřím tomu, že tito lidé by prostě byli zmanipulovatelní, ale hlavně už jsem tady argumentoval tím, že já, z hlediska toho, co jsem říkal, považuju tyto smlouvy za velmi výhodné pro stát. Velmi výhodné. A ty školy to vnímají také takto, protože by jinak na ně nikdy nedošlo.

Karel Hrdý, náměstek ministryně školství : Naše ministerstvo dnes, když hodnotí tu situaci, tak se domnívá, že prostě jsou tam jisté rozpory a možnosti, kdy by ty ceny mohly jít dolů. Samozřejmě to moje ministerstvo se chystá na to jednat s dodavatelem. Otázka je, jakým způsobem bude dodavatel vstřícný a jednáme především také s Telecomem, protože chceme, aby došlo ke zrychlení toho připojení, protože ty počítačové sítě čekají na připojení a ztrácí se tam čas, když se platí pracně a není efektivně využitej.

MSMT ACOL TELEFONIE

Článek ze dne 21. srpna 2003 - čtvrtek