logo itpoint.cz

Klamné informace o ceně při odesílání SMS zpráv via sms.cz

Zpoplatnění krátkých textových zpráv odesílaných z internetu na mobilní telefony znamenalo rozmach alternativních SMS bran s nižšími tarify, než jaké jsou sazby operátorů. Jedna z těch nejvýznamnějších, jež je na adrese www.sms.cz, však neinformuje dostatečně své uživatele, kolik je bude stát dobití kreditu a v důsledku toho ani vlastní odeslání zprávy.

Zpoplatnění krátkých textových zpráv odesílaných z internetu na mobilní telefony znamenalo rozmach alternativních SMS bran s nižšími tarify, než jaké jsou sazby operátorů. Jedna z těch nejvýznamnějších, jež je na adrese www.sms.cz, však neinformuje dostatečně své uživatele, kolik je bude stát dobití kreditu a v důsledku toho ani vlastní odeslání zprávy.

Na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se obrátil spotřebitel, který se cítí postupem uvedené internetové SMS brány poškozen. Při dobíjení kreditu prostřednictvím volání na linku se zvýšeným tarifem 900 30 90 11 i při platbě za zábavné průkazy, které jsou další službou serveru, je účtována částka o cca 60 % vyšší než 22 Kč udávaných jako příjem serveru ze zavolání. Vzhledem k tomu, že cena 22 Kč je jediná uvedená, může se spotřebitel právem domnívat, že tato cena mu bude účtována.

"Naše spotřebitelská organizace již spotřebiteli za upozornění poděkovala. SOS nevstupuje do individuálních sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem, neboť tak rozsáhlou kapacitu nemá, ale v případech, které se dotýkají většího množství spotřebitelů, chceme být rozhodně aktivní. Uvádění neúplných či zavádějících informací k nim rozhodně patří," uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS. Uvedený server zaznamenává dlouhodobou návštěvnost cca 250.000 návštěvníků měsíčně, a proto se na něj SOS obrátilo s výzvou k nápravě, neboť je přesvědčeno, že jde o nesoulad informování o ceně s požadavky § 12 zákona o ochraně spotřebitele.

Odpověď provozovatele serveru Pavla Góreckého bohužel neukázala zájem situaci řešit. Sdružení obrany spotřebitelů ČR proto upozorňuje spotřebitele, že za využívání této služby pro rozesílání SMS zpráv, v četných případech zaplatí - přes deklarované výhodné tarify – v konečném vyúčtování víc, než by platil na oficiálních SMS bránách operátorů. SOS současně požádalo o řešení zřejmého klamání spotřebitele místně příslušný regionální inspektorát České obchodní inspekce v Ostravě.

SOS

Článek ze dne 22. srpna 2003 - pátek