logo itpoint.cz

Kompetenční Centrum - praktická demonstrace IT produktů a technologií

V Kompetenčním Centru je možné nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací v praxi. Nejen že je zde zákazníkovi představeno řešení či produkt, ale veškerá pozornost se věnuje i jeho konkrétním potřebám v oblastech pro něj podstatných. Odborně orientované bezplatné prezentace poskytnou účastníkům z řad koncových uživatelů komunikačních technologií celkový a ucelený přehled o řešení v jednotlivých technologických oblastech ...

Praktické prezentace a demonstrace na technologiích společnosti Cisco Systems

Kompetenční Centrum je
nové prezentační centrum společností Alef NULA, a.s. a CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Kompetenční Centrum nabízí
odborně orientované bezplatné prezentace poskytnou účastníkům z řad koncových uživatelů komunikačních technologií celkový a ucelený přehled o CISCO řešení v jednotlivých technologických oblastech. Účastníci přednášek se seznámí s architekturou, vlastnostmi, konfiguracemi a použitím daných technologií. Nedílnou součástí pravidelně se opakujících prezentací jsou i možné diskuse na základě konkrétních požadavků, včetně praktických ukázek.

V Kompetenčním Centru
je možné nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací v praxi. Nejen že je zde zákazníkovi představeno řešení či produkt, ale veškerá pozornost se věnuje i jeho konkrétním potřebám v oblastech pro něj podstatných.

Proč navštěvovat pravidelně Kompetenční Centrum ?
Rozvoj nové ekonomiky nás všechny nutí uvažovat o změnách ve fungování soukromých podniků i veřejných institucí. Komunikační technologie jsou důležitou součástí těchto změn. Jsou prostředkem k dosažení budoucích cílů. Důležité je tedy, jak efektivně budou tyto nové technologie nasazovány do jednotlivých procesů uvnitř organizací. Strategie úspěšného rozvoje organizace je totiž těsně spjata s plánováním a implementací těchto nových technologií. Pro úspěšný rozvoj je nezbytné získat ucelený přehled o možných způsobech technických řešení, které nabízí leader na trhu informačních technologií - společnost Cisco Systems, Inc. A právě takový přehled Vám poskytnou přednášky v nově otevřeném Kompetenčním Centru, které jsou vedeny špičkovými odborníky Alef NULA, a.s. Kvalitní tým přednášejících a přístup k nejnovějším informacím je zárukou vysoké odbornosti a profesionálního přístupu.

Odborně orientované bezplatné prezentace poskytnou účastníkům z řad koncových uživatelů komunikačních technologií celkový a ucelený přehled o CISCO řešení v jednotlivých technologických oblastech.

V prostředí Kompetenčního Centra lze připravit a nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací. Nejen že, je zde účastníkovi představeno řešení či produkt, ale veškerá pozornost se věnuje jeho konkrétním potřebám v oblastech pro něj podstatných.

Kompetenční Centrum Cisco

Článek ze dne 24. června 2003 - úterý