logo itpoint.cz

Komunikační technologie jsou katalyzátorem ekonomického a sociálního rozvoje

Zajištění univerzálního přístupu ke komunikačním technologiím je nejúčinnějším řešením proti sociálnímu vyloučení. Možnost přístupu k technologiím, vědomostem, informacím a obchodnímu a vzdělávacímu obsahu může být z hospodářského i sociálního hlediska velice zásadní, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé národy ...

Jorma Ollila, předseda správní rady a generální ředitel společnosti Nokia, zdůraznil potřebu vyvinout společné úsilí k zajištění univerzálního přístupu ke komunikačním technologiím, tj. možnosti všech lidí navazovat spojení s jinými lidmi, mít přístup k informacím, či službám. Uvedl to ve svém zahajovacím projevu u příležitosti Světového summitu o informační společnosti (WSIS - the World Summit on the Information Society) konajícího se ve švýcarské Ženevě. Summit se koná pod záštitou OSN a jeho hlavním cílem je navrhnout způsoby, jakým způsobem zvládnout informační revoluci.

"V souvislosti s univerzálním přístupem je naším cílem vytvořit do roku 2015 informační společnost, ve které bude mít polovina světové populace, tj. přibližně 4 miliardy lidí, přístup k nástrojům a službám. Ty mohou pomoci lidem při větší interakci, více se dozvědět a také toho více dosáhnout," uvedl J. Ollila. "Úloha, kterou sehrávají informační a komunikační technologie, je uznávaným katalyzátorem hospodářského a sociálního rozvoje a je jedním z klíčových prvků, které umožní dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí."

Zajištění univerzálního přístupu ke komunikačním technologiím je nejúčinnějším řešením proti sociálnímu vyloučení. Možnost přístupu k technologiím, vědomostem, informacím a obchodnímu a vzdělávacímu obsahu může být z hospodářského i sociálního hlediska velice zásadní, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé národy. J. Ollila zdůraznil, že žádná organizace nemůže tohoto cíle dosáhnout sama o sobě. Univerzální přístup je společným cílem a za jeho dosažení bude zodpovídat soukromý i veřejný sektor stejně tak jako občanská společnost.

V současné době má celosvětově přístup k datové, hlasové a osobní komunikaci více než 1,2 mld. lidí. Ačkoliv je to z hlediska poskytování komunikačních technologií velkému množství obyvatel významný začátek, technologie sama o sobě není odpovědí. "Na cestě k realizaci našeho cíle, kterým je univerzální přístup, nabízí mobilita jednoznačně nejrychlejší a nejhospodárnější řešení," uvedl J. Ollila.

J. Ollila dále zdůraznil, že technologie musí být podpořena finančně dostupnými řešeními, vstřícnou vládní politikou a regulačním rámcem, jakož i konkurenceschopnými trhy. V oboru telekomunikací byly tyto základní podpůrné pilíře zajištěny prostřednictvím standardizace, privatizace a liberalizace. V případě bohatých i v případě chudých národů otevřel tento vývoj v oblasti poskytovaných služeb trhy konkurenci, snížil náklady na užívání, vedl k rozvoji nových a inovativních služeb a zlepšil finanční dostupnost technologických řešení.

Přijmout politická opatření stimulující růst sektoru informačních a telekomunikačních technologií na celostátní úrovni není snadné. Zkušenost však ukázala, že celkové výhody pro společnost z dlouhodobého hlediska převažují nad krátkodobými obtížemi. "Přijetí takovýchto politických opatření je investicí společnosti do její budoucnosti," uvedl J.Ollila.

WSIS - světový summit o informační společnosti je jedinečnou příležitostí pro všechny zúčastněné strany vypracovat společnou vizi a přístup k informační společnosti a zabývat se celou řadou relevantních otázek s tímto tématem souvisejících.

Cílem summitu je poskytnout příležitost k setkání státníkům, ředitelům jednotlivých organizací v rámci OSN, nevládním organizacím, subjektům občanské společnosti, zástupcům podnikatelského sektoru a zástupcům tisku, aby vypracovali jednoznačné prohlášení, ve kterém vyjádří politickou vůli a zformulují konkrétní akční plán s cílem určit budoucí podobu globální informační společnosti a podpořit přístup všech zemí k informacím, vědomostem a komunikačním technologiím, který je naléhavě potřebný k jejich dalšímu rozvoji.

Summit probíhá se souhlasem Valného shromáždění OSN. Organizátorem summitu je Mezinárodní telekomunikační unie, přičemž summit se bude konat pod nejvyšší záštitou Kofiho Annana, generálního tajemníka OSN.

Summit se koná ve dvou fázích - Ženeva (10.-12. prosince 2003) a Tunis (16.-18. listopadu 2005).

Nokia

Článek ze dne 12. prosince 2003 - pátek