logo itpoint.cz

Microsoft nabízí technologii na ochranu před spamem

Společnost Microsoft oznámila uvedení nové anti-spamové technologie SmartScreen, která bude nadále součástí všech aplikací elektronické pošty společnosti Microsoft. První verze technologie SmartScreen již byla implementována do aplikací Microsoft Outlook 2003, MSN 8 a Hotmail a brzy bude k dispozici také jako přídavný modul pro Exchange Server 2003, kde ponese název Microsoft Exchange Intelligent Message Filter.

Microsoft bude ve svých aplikacích elektronické pošty využívat nové technologie Spam-Filtering SmartScreen. Součástí technologie je také nový Inteligent Message Filter pro Microsoft Exchange.

Společnost Microsoft oznámila uvedení nové anti-spamové technologie SmartScreen, která bude nadále součástí všech aplikací elektronické pošty společnosti Microsoft. První verze technologie SmartScreen již byla implementována do aplikací Microsoft Outlook 2003, MSN 8 a Hotmail a brzy bude k dispozici také jako přídavný modul pro Exchange Server 2003, kde ponese název Microsoft Exchange Intelligent Message Filter.

Tým Microsoft Research vyvinul technologii SmartScreen s cílem poskytnout uživatelům maximální možnou ochranu proti spamu. Jako spam bývá označována nevyžádaná a nežádoucí elektronická pošta. Definice společnosti Microsoft pak hovoří o objemné nevyžádané poště komerčního charakteru. Nová patentovaná technologie je založena na principu učení - uživatel rozhodne sám, která pošta má být napříště považována za spam, a která nikoliv. Jeho rozhodnutí si filtr zapamatuje a použije při kontrole příchozí pošty. Na vývoji a testování technologie se podílely statisíce dobrovolníků z řad uživatelů služby Hotmail. Na základě jejich rozhodnutí bylo definováno přes 500 000 znaků, které technologie SmartScreen používá při vyhledávání spamu. Exchange Intelligent Message Filter pro Exchange 2003 umožňuje uživatelům ohodnotit každou přijatou zprávu na základě těchto charakteristik, takže zpráva, která je vyhodnocena jako spam, může být příště automaticky smazána dřív, než je uložena do složky doručené pošty.

"Spam dnes představuje hlavní téma stížností našich zákazníků," prohlásil Ryan Hamlin, general manager z Anti-Spam Technology and Strategy group společnosti Microsoft. "Přestože proti spamu neexistuje žádná jednoduchá 100% účinná zbraň, snaží se Microsoft vyvíjet takové technologie a strategie, které spammery pomohou vyřadit ze hry. Technologie SmartScreen pomáhá zachovat elektronickou poštu jako pohodlný a rychlý způsob komunikace tím, že umožní spam snáze rozpoznat a snížit potenciální zisk plynoucí z jeho rozesílání. Díky technologii SmartScreen jsme schopni vybavit uživatele našich aplikací a služeb jako MSN, Hotmail, Office a Exchange účinným anti-spamovým řešením."

Ze současných průzkumů vyplývá, že spam dnes tvoří až 50 % všech doručených zpráv elektronické pošty každý den. To značně přetěžuje sítě a ztěžuje správu elektronické pošty, čímž naši zákazníci na celém světě přicházejí o čas, peníze a další zdroje. Spam také zásadním způsobem ovlivňuje používání elektronické pošty. Podle nedávné studie Pew Internet & American Life má dnes 52 % respondentů vlivem spamu nižší důvěru k elektronické poště jako takové a 25 % uživatelů dokonce přinutil spam používání elektronické pošty omezit. Spammeři se také často zaměřují na méně zkušené uživatele elektronické pošty včetně dětí, takže představují skutečné ohrožení osobní bezpečnosti a soukromí.

V rámci trvalého úsilí o zvýšení bezpečnosti, čistoty a produktivity elektronické pošty Microsoft brzy uvede nové serverové anti-spamové nástroje pro Exchange Server 2003, které budou rovněž založené na technologii SmartScreen. Exchange Intelligent Message Filter provádí kontrolu přijatých zpráv formou heuristické analýzy. Filtr je inteligentní a adaptabilní, takže jeho výkonnost a efektivita se v průběhu používání neustále zvyšuje, zatímco chybovost, spočívající především v nesprávném vyřazení užitečné pošty, naopak klesá. Intelligent Message Filter instalovaný na poštovním serveru dokáže odhalit a odstranit značnou část nevyžádané pošty dřív, než dorazí do schránky konkrétního uživatele. Protože Intelligent Message Filter pracuje pouze jako součást Exchange 2003, je jeho správa a konfigurace podobná jako správa a konfigurace ostatních součástí řešení Exchange Server. Exchange Intelligent Message Filter bude uveden na trh v polovině roku 2004 a bude dostupný pro všechny uživatele s platnou licencí Exchange 2003 rozšířenou o Software Assurance.

"Osobně považuji Intelligent Messaging Filter pouze za jednu ze zbraní z anti-spamového arzenálu firmy," řekl Paul Flessner, senior vice president divize Server Platform Microsoftu. "Je navržen tak, aby doplňoval ochranné prostředky, které zákazník již používá a posiloval jejich účinnost. Naše technologie rovněž umožňuje snadnou implementaci anti-spamových aplikací našich partnerů a dosažení skutečně maximální ochrany."

"Problémů se spamem přibývá a uživatelé proto zákonitě hledají nové a dokonalejší způsoby ochrany," dodal Enrique Salem, CEO a president Brightmail Inc., jedné z předních firem na trhu anti-spamových technologií, která se společností Microsoft spolupracuje na několika anti-spamových projektech. "Exchange Server nyní umožňuje společnostem jako je ta naše skutečně snadnou implementaci doplňkových řešení pro e-mailové aplikace společnosti Microsoft. Zákazníci tak mají k dispozici ty nejlepší nástroje na ochranu proti nežádoucí poště. Kombinace anti-spamové technologie společnosti Microsoft s některým z našich vysoce účinných a přesných produktů může být pro celou řadu zákazníků tím pravým řešením."

Nové bezpečnostní prvky, kterými byla obohacena řešení Exchange Server 2003 a Outlook 2003 umožňují ochranu před škodlivým obsahem a nevyžádanou elektronickou poštou na úrovni vstupu i na úrovni uživatele. Uživatelé tedy mají opět možnost sami spravovat zabezpečení své e-mailové schránky. Správci systémů zase mají k dispozici nástroje k zablokování potenciálně nebezpečných e-mailových adres či domén apod. Tyto nástroje jsou základní součástí Exchange 2003 a s jejich pomocí mohou administrátoři udržovat vnitřní síť čistou a bezpečnou.

Exchange 2003 byl rovněž navržen tak, aby umožňoval snadnou integraci produktů od jiných výrobců. Aktualizované antivirové API (VSAPI verze 2.5) a anti-spamový nástroj s nastavitelnou citlivostí (spam confidence level - SCL) umožní partnerům vyvíjet účinnější a lépe integrovatelné nástroje.

Více informací o anti-spamových nástrojích pro Exchange najdete na :

Microsoft hodlá i nadále investovat do výzkumu a vývoje anti-spamových technologií a hledat nové způsoby boje proti spammingu. Na druhé straně je však Microsoft přesvědčen, že problém spamu může vyřešit pouze koordinovaný přístup zahrnující nejnovější technologie, vnitřní kontrolní opatření v rámci odvětví, vzdělávání uživatelů a důslednou legislativu namířenou proti spammerům. Společnost Microsoft bude i nadále úzce spolupracovat se svými zákazníky, partnery i vládními orgány s cílem vytvořit v celosvětovém měřítku takové prostředí, ve kterém již nebude pro spam místo.

Více informací o celkovém přístupu společnosti Microsoft k otázkám spammingu najdete na :

Microsoft 

Článek ze dne 24. listopadu 2003 - pondělí