logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky předkládá k veřejné diskusi novelu zákona o e-podpisu

Ministerstvo informatiky dokončilo a k veřejné diskusi předložilo Návrh zákona o změně zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Dokument je nyní předložen k veřejné diskusi - připomínkové řízení, jehož se prostřednictvím internetu může zúčastnit každý, kdo má zájem, potrvá do 1. září 2003.

Ministerstvo informatiky dokončilo a k veřejné diskusi předložilo Návrh zákona o změně zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona ministerstvo vypracovalo a předkládá na základě Usnesení vlády ČR č. 474 ze dne 19. května 2003. Návrh zákona je zpracován v návaznosti na postupující proces přistupování ČR do EU a s tím související potřebou blíže přizpůsobit podmínky pro elektronické podpisy v právním řádu České republiky obecným podmínkám, které vyplývají z mezinárodních závazků v této oblasti.

Návrh zákona dále upravuje požadavky související s používáním autentizačních dat určených pro autorizaci datové zprávy, rozšiřuje okruh služeb spojených s elektronickými podpisy o vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů, kvalifikovaných časových razítek a prostředků pro bezpečné vytváření elektronických podpisů.

Dokument je předložen k veřejné diskusi na webových stránkách Ministerstva informatiky. Připomínkové řízení, jehož se prostřednictvím internetu může zúčastnit každý, kdo má zájem, potrvá do 1. září 2003.

Návrh zákona o změně zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo informatiky ČR dokončilo a k veřejné diskusi předložilo Návrh zákona o změně zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona Ministerstvo informatiky České republiky vypracovalo a předkládá na základě Usnesení vlády ČR č. 474 ze dne 19. května 2003. Uvedeným usnesením, jímž vláda vzala na vědomí Bílou knihu o elektronickém obchodu, bylo Ministerstvu informatiky uloženo zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2003 návrh zákona novelizující zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu tak, aby bylo navrženo opatření odstraňující v § 12 jako náležitost kvalifikovaného certifikátu vydaného podle tohoto zákona to, že byl vydán v České republice a aby bylo navrženo opatření směřující k implementaci institutu "autorizované datové zprávy vytvořené elektronickým agendem autorizující osoby" a institut "časového razítka".

Návrh zákona je zpracován v návaznosti na postupující proces přistupování České republiky do Evropské unie a s tím související potřebou blíže přizpůsobit podmínky pro elektronické podpisy v právním řádu České republiky obecným podmínkám, které vyplývají z mezinárodních závazků České republiky v této oblasti. Dále návrh zákona upravuje požadavky související s používáním autentizačních dat určených pro autorizaci datové zprávy, rozšiřuje okruh služeb spojených s elektronickými podpisy o vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů, kvalifikovaných časových razítek a prostředků pro bezpečné vytváření elektronických podpisů.

Připomínkové řízení, jehož se prostřednictvím internetu může zúčastnit každý, kdo má zájem, potrvá do 1. září 2003.

Návrh zákona o změně zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů - Novela+duv_zprava.pdf (350 123 bytes)


Veřejné připomínky - ZDE !

MIČR

Článek ze dne 21. srpna 2003 - čtvrtek