logo itpoint.cz

Minoritní akcionář Českých radiokomunikací se cítí poškozen

Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED se cítí ohrožena nekalými praktikami, které podniká společnost BIVIDEON B.V., resp. Deutsche Bank AG, ohledně dobrovolné nabídky převzetí týkající se akcií ČRa. Své nekalé jednání a čarování se znaleckými posudky předvedl BIVIDEON B.V.

Na žádost vedení Českých radiokomunikací Komise pro cenné papíry začala prošetřovat několik minoritních akcionářů firmy. Podnět ČRa viní tyto akcionáře z toho, že prý mezi sebou několikrát zobchodovali akcie ČRa a tím nedovoleně vyhnali jejich cenu na pražské burze vzhůru. Obvinění se týká především Netly, ale také kyperské firmy Venten Management Cyprus a Strodent Management Cyprus se svou dceřinou společností Hotel-Real.

Společně s nimi se měly na některých transakcích podílet také investiční společnosti skupiny J&T a Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond. Spor Českých radiokomunikací a minoritních akcionářů je ale především v ocenění akcií Českých radiokomunikací v případě odkupu.

Vyjádření společnosti Netla k nařčení z manipulace s kurzem akcií Českých radiokomunikací

Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, jako výrazný minoritní akcionář vlastnící více než tři procenta společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (dále jen ČRa), se cítí poškozována jednáním majoritního vlastníka ČRa, společností BIVIDEON B.V. (v současné době je plně kontrolována Deutsche Bank AG).

Cítíme se ohroženi nekalými praktikami, které podniká společnost BIVIDEON B.V., resp. Deutsche Bank AG, ohledně dobrovolné nabídky převzetí týkající se akcií ČRa. Své nekalé jednání a čarování se znaleckými posudky předvedl BIVIDEON B.V. v červenci a září letošního roku, kdy opakovaně žádal Komisi pro cenné papíry ČR o souhlas s dobrovolnou nabídkou akcií ČRa za cenu 245 Kč doloženou posudkem znalce. Komise pro cenné papíry ČR tyto dvě žádosti o povolení odkupu akcií ČRa za cenu hluboko pod tržní cenou striktně odmítla.

Z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat znalecký posudek na akcie společnosti ČRa, který je k nahlédnutí na naší stránce www.netla.cz. Ten akcie společnosti ČRa ohodnocuje na 604 až 705 Kč za jednu akcii. Podle našeho názoru výsledek odráží konzervativní ocenění akcií ČRa.

Domníváme se, že zástupci BIVIDEON B.V., respektive Deutsche Bank AG, mají rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a dokážou rozpoznat, že hodnota minoritního podílu T-Mobilu Czech Republic, který ČRa vlastní, je vyšší než jejich zastávané ocenění ve výši 5,1 mld. Kč. Jsme zklamáni postupem "renomovaného" majoritního vlastníka ČRa vůči minoritním akcionářům a jsme rozladěni opakovaným předkládáním nereálných a zjevně nesprávných znaleckých posudků na Komisi pro cenné papíry ČR nutných ke schválení nabídky převzetí. To dokazuje i opakované zamítavé Stanovisko k manipulaci Komise pro cenné papíry ČR k jejich předkládaným žádostem.

Rozhodli jsme se analyzovat kroky a postupy BIVIDEONU B.V., které učinil ve společnosti ČRa. Zejména jsme požádali renomované právní kanceláře o trestněprávní analýzu a rozbor kroků BIVIDEONU B.V. týkající prodeje Contactelu s.r.o. a vystavení opce na podíl v T-Mobil Czech Republic.

OCENĚNÍ AKCIÍ ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ A.S., IČO: 60193671

ZNALECKÝ POSUDEK – ZÁKLAD

OCENĚNÍ NEPROVOZNÍHO MAJETKU 

OCENĚNÍ T MOBILE ČR

OCENĚNÍ CONTACTEL

NETLA MANAGEMENT LIMITED
9 Arch. Makariou III Avenue
Larnaca
Kyperská republika

Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED je investorem se zájmem o investice na kapitálových trzích střední a západní Evropy.

Článek ze dne 18. prosince 2003 - čtvrtek