logo itpoint.cz

Mlynář jednal s platformou ZUI

S menším opožděním přinášíme informace z pátečního (5.9. 2003) jednání platformy ZUI s ministrem Mlynářem. Pro ty čtenáře, kteří od jednání očekávali nějaký okamžitý a konkrétní výsledek bude zřejmě tento článek zklamáním, ovšem pro ty z vás, kteří pravidelně sledují kroky ZUI, přinášíme pár nových informací ...

S menším opožděním přinášíme informace z pátečního (5.9. 2003) jednání platformy ZUI s ministrem Mlynářem. Pro ty čtenáře, kteří od jednání očekávali nějaký okamžitý a konkrétní výsledek bude zřejmě tento článek zklamáním, ovšem pro ty z vás, kteří pravidelně sledují kroky ZUI, přinášíme pár nových informací.

V pořadí už třetí schůzku inicioval tentokrát sám ministr Vladimír Mlynář s cílem jednání ujasnit si některé detaily, které nejvíce vadí uživatelům na nově ohlášených variantách ADSL. Jednání se tentokrát zúčastnili zástupci všech občanských sdružení tvořících platformu ZUI. Středem pozornosti byl 10 GB a 20 GB limit, který v rámci Fair User Policy uvalil ČTc na nově ohlášené varianty ADSL. ČTc tak údajně reaguje na chování některých uživatelů, kteří neúměrným zatěžováním linek v podstatě omezují většinu zbývajících průměrných uživatelů jednotlivých variant ADSL. Podrobně jsme proto panu ministrovi vysvětlili, že existuje také jiné řešení často užívané u zahraničních operátorů, kde kontrolu nad vytížeností linek přebírá každý jednotlivý ISP. Rozdíl mezi řešením, které nabízí Český Telecom a námi navrhovaným řešením je přitom na první pohled patrný. 10 GB limit totiž postihuje všechny uživatele bez rozdílu. Řešení které navrhuje ZUI by umožňovalo, aby si jednotlivý ISP sám určil jaký objem přenesených dat je pro tu kterou variantu ještě únosný. ISP by tak postihovalo pouze ty uživatele, kteří by se z dlouhodobého hlediska výrazně odlišovali od průměrných hodnot. To znamená, že každý poskytovatel ADSL služeb by měl svůj vlastní pomyslný limit, který by se odvíjel od chování jeho uživatelů. Když by se tedy průměrný objem přenesených dat u zákazníků pohyboval v rozmezí 6-9 GB za měsíc, za významnou odchylku by se považoval až objem 15 GB za měsíc. Ani překročení 15 GB hranice, by však nemuselo zákonitě znamenat, že by byl tento uživatel okamžitě nějak potrestán. Vše by záleželo na tom, jestli by zákazník překračoval pomyslný limit dlouhodobě (třeba 3 měsíce za sebou) nebo by se mu podařilo překročit limit třeba jenom 2 měsíce v roce. Navíc by byl tento pomyslný limit u každého poskytovatele služby jiný, někde by byl na hranici 15 GB, někde třeba až 20-30GB.

Pan ministr nás ubezpečil, že toto řešení mu připadá rozumné a že bude také předmětem jeho budoucích jednání s představiteli ČTc.

Oprávněnost našeho požadavku na zrušení pevného měsíčního limitu u základních variant potvrdily i události posledních dní. Společnost GTS oznámila, že nebude zpoplatňovat objem přenesených dat. Společnost Tele2 se odhodlala k ještě razantnějšímu opatření. Od 10.9.2003 přestává přijímat nové objednávky na ADSL službu a 31.10. 2003 ukončí poskytování služby úplně. Co konkrétně TELE2 k tomuto kroku vedlo si můžete přečíst tomto článku. Už před měsícem zareagovala jako první společnost Ipex, když přišla s řešením jak dalších 10GB nad limit nakouskovat na 2.5 GB části po 99Kč - čím by se částečně utlumil efekt při kterém by uživatel, který překročil limit třeba jen o několik MB musel zaplatit plnou částku požadovanou Českým Telecomem za překročení limitu.

Dalším bodem jednání byla diskuse nad návrhy ZUI, které se netýkají pouze variant ADSL, ale i paušálních modelů u technologie ISDN a Dial-up. Naše požadavky jsme předali už před dvěma týdny při prvním jednání s vedením ČTc. Od té doby došlo k malé úpravě u varianty 320/128 kb/s, kde jsme se dopustili politování hodné chyby (jednalo se spíš o překlep), která bohužel unikla několikanásobné kontrole. Nadále tedy požadujeme ponechání původní varianty 320/128 kb/s s agregací 1:50,ovšem ne za cenu 1800 Kč, ale do 1300 Kč. Opravené požadavky ZUI najdete zde. K předloženým požadavkům se pan ministr vyjádřil v tom smyslu, že naše návrhy jsou velmi blízké jeho představě jak by měla vypadat nabídka internetového připojení pro širokou veřejnost. Jakým způsobem však hodlá svoje představy prosadit a kdy se uživatelé dočkají konečně nějaké změny jsme se zatím nedozvěděli. Pan ministr pouze zopakoval informaci, že ultimátum pořád trvá. V případě, že do 23.září ČTc nepředloží nabídku ADSL, která by znamenala skutečnou změnu k lepšímu (snížení ceny u nejnižší rychlosti)  hodlá pan ministr podniknout blíže nespecifikovaná opatření.

Na závěr si dovolím shrnout úspěšnost (či neúspěšnost) jednání a připomenout současný stav. Ačkoliv jsme se od ministra nedozvěděli, co konkrétně bude považovat za splnění svého ultimáta, ani jaké kroky má ještě v záloze v případě, že nebude ultimátum splněno, přece jen máme jasněji v otázce, jak by u nás mělo vypadat ADSL připojení (doufáme, že ještě do letošních Vánoc). Pro méně optimistické čtenáře ( asi z každého z nás po tak dlouhé době optimismus chtě nechtě vyprchal) si dovolím připomenout, že ministrovo ultimátum, není jedinou pákou na Telecom. Už 19.9.2003 by měl ČTÚ rozhodnout v kauze propojení minimálně ve sporu Contactel versus ČTc (uvedl to Contactel na své tiskové konferenci) a pan Jiří Peterka ve svém článku na Lupě oprávněně předpokládá, že půjde zřejmě o obecné rozhodnutí, které by neřešilo pouze spor mezi Contactelem a ČTc, ale platilo by i pro spory, které vedou ostatní alternativní operátoři s Českým Telecomem. Je tedy víc než pravděpodobné, že už za dva týdny se uživatelé po dlouhých letech čekání dočkají skutečné konkurence na českém telekomunikačním trhu.

Miloslav Sova
Autorje iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Článek ze dne 12. září 2003 - pátek