logo itpoint.cz

Mlynář nechce likvidovat veřejné telefonní automaty

Reakce ministerstva na informace uvedené v tisku - cílem MI není začít veřejné telefonní automaty jednoduše a bez náhrady rušit. Připravovaný zákon o elektronických komunikacích by měl pouze umožnit přizpůsobit jejich množství a rozmístění současným potřebám. Například ve velkých městech by tam, kde dnes běžně stojí několik veřejných telefonních automatů pohromadě, mohl napříště být pouze jeden, kombinovaný, který umožňuje platit jak kartou, tak mincemi ...

Cílem Ministerstva informatiky není, jak by se na základě informací uvedených v tisku mohlo zdát, začít veřejné telefonní automaty jednoduše a bez náhrady rušit. Připravovaný zákon o elektronických komunikacích by měl pouze umožnit přizpůsobit jejich množství a rozmístění současným potřebám. Například ve velkých městech by tam, kde dnes běžně stojí několik veřejných telefonních automatů pohromadě, mohl napříště být pouze jeden, kombinovaný, který umožňuje platit jak kartou, tak mincemi.

Veřejné telefonní stanice musí samozřejmě tam, kde je to potřeba, existovat i nadále a tím každému zajistit přístup k telefonnímu spojení. Ministerstvo informatiky nehodlá provoz "telefonních budek" vyjmout z definice univerzální služby.

Na odlehlých místech, kde doposud veřejný telefonní automat chybí, by navrhovaná změna představovala možnost oslovit s nabídkou jeho zřízení i další alternativní operátory. Práva a povinnosti s poskytováním univerzální služby spojené by tak nemusely nutně zůstat pouze na straně Českého Telecomu.

Ztráta vznikající z provozování univerzální služby se totiž příslušnému operátorovi uhrazuje z fondu, do kterého musí přispívat všichni operátoři. Právě ztráta vzniklá z provozování příliš velkého počtu veřejných telefonních automatů je významnou položkou, která by celý telekomunikační sektor zbytečně zatížila, kdyby se nepřihlédlo k obrovskému zvýšení dostupnosti telefonních služeb díky nárůstu počtu mobilních telefonů.

MIČR

Článek ze dne 8. července 2003 - úterý