logo itpoint.cz

Nadace Eurotel míří podruhé do regionů s finanční pomocí

Nadace Eurotel letos v grantovém řízení rozdělí celkem 11 milionů korun, což je o téměř 1,5 milionu více než loni. V rámci tohoto projektu nadace v roce 2002 darovala do neziskového sektoru 9,6 miliónů korun. Granty získalo 40 neziskových organizací ze všech regionů České republiky ...

Zástupci Nadace Eurotel ve čtvrtek vyhlásili 2.ročník programu Regionální granty, ve kterém rozdělí celkem 11 milionů korun. Program je určen na rozvoj dětí a mládeže. Granty Nadace Eurotel pomohou sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem, podpoří realizaci projektů zaměřených na aktivní využití volného času, výchovu a vzdělávání. Program Regionálních grantů přispěje také na řešení problému komunikace, který děti a mládež mají.

Na základě zkušeností z loňska a z průzkumu mezi žadateli se Nadace Eurotel v tomto roce rozhodla rozdělit grantové příspěvky nově do dvou kategorií - Malorozpočtové a Velkorozpočtové projekty. Malorozpočtové projekty získají granty v hodnotě 100, 80 a 40 tisíc korun, Velkorozpočtové pak 450, 350 a 300 tisíc korun. Projekty je nutno přihlásit nejpozději do 10. června. "Loni přišlo přes tři sta žádostí o granty, naši finanční podporu získalo téměř 12 procent z nich. Díky tomuto rozsáhlému programu jsme získali přehled, jaké mají neziskové organizace v regionech reálné potřeby, a proto jsme se rozhodli pro dvě kategorie. Rozdělení finančních prostředků bude mnohem efektivnější a Nadace Eurotel pomůže více dětem," dodává Jitka Háková, manažerka Nadace Eurotel.

Systém grantového řízení je postaven na regionální úrovni. Granty budou vyhodnocovány v tzv. spojených krajích, tedy vždy dvou krajích dohromady. Výjimku tvoří jen oblast hlavního města Prahy a Středočeský kraj (viz. příloha č.1 - mapa). V každém spojeném kraji bude projekty hodnotit regionální rada, která je složená ze zástupců Nadace Eurotel, místních odborníků a zástupců kultury či médií v daném regionu.

Systém hodnocení projektů probíhá dvoukolově. Členové regionálních rad projektům na základě předem daných pravidel přidělí body a v každé kategorii vyberou šest finalistů. Přizvaní nezávislí experti v oborech dětské psychologie, sociologie a vzdělávání dětí a mládeže obohatí finálové projekty o odborné posudky. Na základě těchto hodnocení vybere regionální rada vždy tři nejlepší projekty v obou kategoriích.

Do grantového programu bude zapojena i veřejnost. Čtenáři Deníků Bohemia a Moravia budou mít možnost hlasovat o nejpotřebnějším projektu v jejich kraji. Cenu veřejnosti v hodnotě 55 tisíc korun získá v každém regionu projekt vybraný z šesti finalistů kategorie Velkorozpočtových.

Mimo grantové řízení vybere správní rada Nadace Eurotel z projektů jeden výjimečný, který významně pomůže řešit komunikační problémy dětí a mládeže nebo bude obsahovat novátorské myšlenky a vynikat svojí originalitou. Tento projekt získá Cenu Nadace Eurotel v hodnotě jednoho milionu korun. Loni tuto cenu získal projekt s názvem Respitní pobyty klientů s těžším postižením. Předložilo jej Středisko pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením Borůvka z Borovan u Českých Budějovic.

Nadace Eurotel se zaměřuje na podporu projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Jedná se například o organizování aktivit zaměřených na využití volného času či programů pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a mládež, které napomáhají jejich snadnějšímu začlenění do společnosti.

Nadace Eurotel je samostatnou neziskovou organizací. Jejím zřizovatelem je společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. Nadace je financována z prostředků darovaných společností Eurotel. V budoucnu by nadace chtěla získávat prostředky i z celonárodních sbírek, darů od dodavatelů, zákazníků a zaměstnanců společnosti Eurotel.

Kontakt: Nadace Eurotel: Jitka Háková, tel: +420 267 011 213, info@nadace-eurotel.cz

AMI Communications: Hanka Bolcková, tel.: +420 724 012 626, hana.bolckova@amic.cz

Eurotel

Článek ze dne 18. dubna 2003 - pátek