logo itpoint.cz

Návrh generální licence k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení

ČTÚ předkládá podle § 48 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, k připomínkám návrh generální licence k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí elektronických systémů provozovaných ve vysoce výkonných místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz.

Český telekomunikační úřad předkládá podle § 48 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, k připomínkám návrh generální licence k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí elektronických systémů provozovaných ve vysoce výkonných místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz.

Ve lhůtě 30 dní od dne zveřejnění je k němu každý oprávněn uplatnit své připomínky.

Připomínky se zasílají prostřednictvím redakční rady nebo na e-mail podatelna@ctu.cz .

Plné znění dokumentu ZDE (PDF / 123 kB).

Článek ze dne 15. října 2003 - středa