logo itpoint.cz

Návrh zákona o některých službách informační společnosti byl zaslán k projednání vládě

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh zákona o některých službách informační společnosti a zaslalo jej vládě k projednání. V souvislosti s výsledky veřejného a mezirezortního připomínkového řízení došlo v návrhu zákona ke dvěma změnám. Bude-li zákon schválen, měl by nabýt účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh zákona o některých službách informační společnosti a zaslalo jej vládě k projednání. V souvislosti s výsledky veřejného a mezirezortního připomínkového řízení došlo v návrhu zákona k následujícím změnám :

  1. Zákaz zasílání nevyžádaných obchodních sdělení (tzv. spamové pošty) je absolutní a platí jak pro soukromé, tak pracovní emailové adresy, tedy včetně emailových adres právnických osob.

  2. Namísto obecného vyloučení odpovědnosti providera za obsah provozovaných stránek jsou jasně definovány okolnosti, za kterých je provider za obsah provozovaných stránek a serverů odpovědný. Zákon tedy vychází ze základní právní premisy, podle které provider není odpovědný za obsah stránek do okamžiku porušení některé z definovaných povinností.

Bude-li zákon schválen, měl by nabýt účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.

Definitivní verze návrhu zákona k dispozici ZDE.

MIČR

Článek ze dne 13. listopadu 2003 - čtvrtek