logo itpoint.cz

Nečinnost regulátora omezuje prostor pro konkurenci

Contactel je znepokojen tím, že ČTÚ již téměř půl roku ignoruje požadavek alternativních operátorů na snížení poplatků a udržuje jednu z mnoha překážek v rozvoji konkurence. Je přitom zjevné, že ke snížení cen pro koncové zákazníky může vést jedině intenzivní konkurence. Požadavek na snížení propojovacích poplatků nabývá na aktuálnosti se zvýšením sazby DPH na telekomunikační služby od 1. ledna 2004, které za současné situace povede k výraznému zdražení telekomunikačních služeb.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, opakovaně vyzval Český telekomunikační úřad k revizi výše propojovacích poplatků. Vzhledem k tomu, že Český Telecom má tříměsíční lhůtu na implementaci rozhodnutí ČTÚ, musí regulátor rozhodnout o snížení propojovacích poplatků nejpozději k 1.10.2003, tak aby nové ceny za propojení mohly platit od počátku příštího roku. Contactel je znepokojen tím, že ČTÚ již téměř půl roku ignoruje požadavek alternativních operátorů na snížení poplatků a udržuje jednu z mnoha překážek v rozvoji konkurence. Je přitom zjevné, že ke snížení cen pro koncové zákazníky může vést jedině intenzivní konkurence. Požadavek na snížení propojovacích poplatků nabývá na aktuálnosti se zvýšením sazby DPH na telekomunikační služby od 1. ledna 2004, které za současné situace povede k výraznému zdražení telekomunikačních služeb.

Contactel je přesvědčen, že prostor pro snížení propojovacích poplatků zcela jistě existuje, neboť sám regulátor jej vymezil svým cenovým rozhodnutím z 3. února 2003. Tímto rozhodnutím se mimo jiné stanoví ekonomicky neoprávněné náklady pro tvorbu cen za propojení a rozšiřuje okruh nákladů, které dominantní operátor nesmí zahrnout do tvorby cen za propojení (např. náklady na poradenství, finanční náklady apod.). Ceny za propojení jsou v České republice v porovnání se státy Evropské unie nepřiměřeně vysoké, jak ukazuje přiložený graf. Tato skutečnost se samozřejmě nepříznivě promítá do výše cen pro koncové zákazníky.

"Nepožadujeme po regulátorovi nic jiného, než aby postupoval v souladu se svým vlastním rozhodnutím ze 3. února. Toto rozhodnutí bylo slibným krokem, po kterém však nenásledovala žádná konkrétní opatření," řekl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Očekávali bychom, že ČTÚ bude mít na zřeteli zájmy zákazníků a bude činit vše pro to, aby měli zákazníci možnost svobodné volby za rozumné ceny."

Výše propojovacích poplatků však zdaleka není jedinou překážkou v rozvoji konkurence na českém telekomunikačním trhu. Český Telecom účtuje na základě rozhodnutí regulátora příplatek ve výši 6 haléřů za každou minutu volání prostřednictvím volby operátora. Soutěži o zákazníka brání také neexistence konkurence v oblasti měsíčního paušálu (který tvoří 60 % trhu hlasových služeb) či tzv. volné kredity v tarifech Českého Telecomu. Regulátor nepodporuje konkurenci ani v oblasti ADSL, kde neustále oddaluje své rozhodnutí o propojení.

Rozhodnutí o zvýšení sazby DPH pro telekomunikační služby bylo předmětem dlouhých diskusí. V rámci těchto diskusí se předpokládalo, že pokročilé konkurenční prostředí na českém telekomunikačním trhu umožní minimalizovat dopad zvýšení DPH na koncové ceny. Tento předpoklad však bohužel platí pouze v omezené míře, protože ČTÚ svým jednáním nevytvořil odpovídající podmínky pro rozvoj konkurence.

Contactel

Článek ze dne 1. října 2003 - středa