logo itpoint.cz

Nejrozsáhlejší IT projekt pro stavební firmu u nás

Stavební skupina SKANSKA CZ převzala řešení, jež jí přinese výrazné snížení nákladů na vlastnictví IT, zjednodušení správy aplikací a uživatelů a ochranu investic do výpočetní techniky. Na realizaci projektu se podílely společnosti HP a OrBit, a to v roli dodavatele, respektive řešitele projektu. Skupina SKANSKA CZ je největším stavebním seskupením v Česku a na Slovensku a je součástí skandinávského stavebního koncernu SKANSKA, který je druhou největší stavební společností světa.

Stavební skupina SKANSKA CZ, a. s., převzala řešení, jež jí přinese výrazné snížení nákladů na vlastnictví IT, zjednodušení správy aplikací a uživatelů a ochranu investic do výpočetní techniky. Na realizaci projektu se podílely společnosti HP a OrBit, a to v roli dodavatele, respektive řešitele projektu. Skupina SKANSKA CZ je největším stavebním seskupením v Česku a na Slovensku a je součástí skandinávského stavebního koncernu SKANSKA, který je druhou největší stavební společností světa.

Projekt byl slavnostně předán do užívání 4. června 2003 za účasti Zdeňka Burdy, předsedy představenstva a generálního ředitele SKANSKA CZ, a. s., Ondřeje Felixe, generálního ředitele ČESKÉHO TELECOMU, a. s., Pavla Kaláška, generálního ředitele společnosti HEWLETT-PACKARD, s. r. o., Aleše Vilímka, ředitele odboru IS a IT SKANSKA CZ, a dalších hostů.

Projekt centrálního provozování aplikací a dat - ve stavebním průmyslu ojedinělý - byl dokončen a předán zákazníkovi, který k němu bude postupně zapojovat další své divize a uživatele.

Projekt ve SKANSKA CZ byl detailně popsán, a kladně hodnocen, v případové studii publikované v šestém letošním vydání nezávislého časopisu INSIDE (vydavatel Softwarové noviny, s. r. o.). Tento materiál specifikuje také očekávání managementu společnosti a pracovníků zodpovědných za provoz IT.

Klíčovými body jsou :

Společnost SKANSKA CZ zvolila koncepci tenkého klienta a terminálových služeb zejména proto, aby byla schopna pružně a levně poskytovat aktuální aplikace i data všem dvěma tisícům jejich uživatelů, ať už pracují v kterékoliv divizi či kanceláři, nebo se právě nacházejí na staveništi obklopeni stavební technikou. Projekt realizovala společnost OrBit s použitím serverových produktů společnosti Microsoft (rozšířených o vlastnosti produktů Citrix Systems), na hardwarové platformě HP a komunikačních trasách společnosti ČESKÝ TELECOM.

SKANSKA CZ a.s. je univerzální stavební společnost, která je na předním místě v žebříčku firem působících v ČR a jejíž kořeny sahají do roku 1953. Od konce června roku 2000 je skupina součástí skandinávského stavebního koncernu SKANSKA. Společnost SKANSKA CZ, a. s., je držitelkou certifikátu systému jakosti pro celou oblast stavební činnosti podle ČSN EN ISO 9002 a nositelkou certifikátu softwarové čistoty.

HP je dodavatelem technologií zásadního významu pro podnikání i každodenní život. Řešení, která společnost nabízí, zahrnují infrastrukturu IT, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, zpracování obrazového materiálu a tiskové technologie určené pro jednotlivce, velké společnosti i malé a střední podniky. Za poslední čtyři čtvrtletí dosáhly celkové výnosy HP výše 70,4 miliardy USD. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese http://www.hp.com nebo http://www.hp.cz.

OrBit s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1991 a je orientována převážně na vysoce vyspělé technologie usnadňující lidem v organizacích přístup k informacím. Se svými zákazníky vytváří dlouhodobé obchodní vztahy založené na otevřeném jednání a špičkové kvalitě celého souboru profesionálně poskytovaných služeb. Je dodavatelem spolehlivých a funkčních řešení, která zásadně mění pohled na využití počítačů a počítačových sítí v podnikání a práci. Další informace o společnosti OrBit najdete na internetové stránce http://www.orbit.cz.

Citrix Systems je vedoucí světovou společností v oblasti řešení přístupové informační infrastruktury pro podniky, vládní a vzdělávací instituce. Citrix® MetaFrame® Access Suite - nejuznávanější soubor služeb v oboru podnikového přístupu - umožňuje snadný a bezpečný přístup k datům a aplikacím ("on-demand enterprise") kdykoliv, odkudkoliv, přes libovolné zařízení, jakýmkoliv připojením. Každý den používá produkty společnosti Citrix téměř padesát milionů lidí ve více než sto dvaceti tisících organizacích po celém světě. K zákazníkům společnosti Citrix patří sto firem uvedených v žebříčku Fortune 100, 95 % společností z žebříčku Fortune 500 a 95 společností z hodnocení Financial Times European 100. Citrix Systems sídlí ve floridském Fort Lauderdale, disponuje kancelářemi ve dvaadvaceti zemích a má více než sedm tisíc partnerů ve více než sto zemích světa. Více informací naleznete na adrese http://www.citrix.com.

Skanska

Článek ze dne 15. července 2003 - úterý