logo itpoint.cz

Nemám tajné náměstky ani tajemné firmy

Vyjádření Vladimíra Mlynáře k článku Lidových novin, které informovaly o podivném jmenování bývalého ředitele České Televize Dušana Chmelíčka ředitelem výzkumného ústavu Testcom spadajícího pod Ministerstvo informatiky. V dalším článku pod titulkem "Mlynář porušuje zákon" pak redakce tvrdí, že Testcom v rozporu se zákonem založil společnost s ručením omezeným. Jaká je ale pravda ?

Sobotní Lidové noviny napsaly, že jsem "tajně a bez výběrového řízení jmenoval náměstkem" na částečný úvazek Dušana Chmelíčka a současně jej učinil ředitelem příspěvkové organizace Testcom. LN přitom tvrdí, že šlo o čistě účelový krok, jehož cílem bylo zajistit panu Chmelíčkovi služební automobil.

V dalším článku pod titulkem "Mlynář porušuje zákon" pak redakce tvrdí, že Testcom v rozporu se zákonem založil společnost s ručením omezeným. A aby toho nebylo málo, v této s.r.o. jsem spolu se svými náměstky členem dozorčí rady. Čte-li to neinformovaný čtenář, nutně získá pocit, že jsem šílenec, gauner a možná i zloděj. Jaká je ale pravda ?

Bývalého ředitele České Televize Dušana Chmelíčka jsem v červnu letošního roku ředitelem výzkumného ústavu Testcom spadajícího pod Ministerstvo informatiky skutečně jmenoval. Učinil jsem tak normální úřední cestou, a to ze dvou důvodů. Až dosud stál Testcom mimo jakýkoliv zájem zakladatelského ministerstva (například někdejší šéf ústavu byl deset let pouze pověřen jeho řízením), přičemž už léta se ale vedle výzkumné činnosti zabýval i podnikáním.

Pana Chmelíčka jsem vybral jako člověka, který v sobě díky praxi v České televizi spojuje manažerskou zkušenost a znalost s fungováním státní správy. Současně jsem jej jmenoval do funkce náměstka ministra, abych posílil zapojení Testcomu, který je počtem zaměstnanců a rozpočtem srovnatelný se samotným ministerstvem, do práce Ministerstva informatiky. Pan Chmelíček je tak od nástupu do funkce součástí vedení ministerstva, účastní se pravidelných porad vedení a reportuje mi stejně jako ostatní náměstci. Podezření, že byl náměstkem jmenován jen kvůli užívání služební Octavie, je pak pod úrovní vůbec komentovat. Důvod, proč má formálně na Ministerstvu pouze částečný úvazek je, že kdyby tomu tak nebylo, měl by dva platy: plat náměstka a současně plat ředitele Testcomu. Zvolil jsem tedy formu pro státní rozpočet nejúspornější.

Pokud by to však mělo být předmětem podezření veřejnosti, samozřejmě zvážím přechod k nákladnější variantě, tedy k plnému platu náměstka a doplňkovému úvazku jako ředitele Testcomu. Pokud jde o spekulace LN, týkající se založení společnosti s r.o. Testcom servis, je vysvětlení rovněž prosté. Společnost Testcom servis vznikla ze dvou důvodů, samozřejmě v plném vlastnictví Testcomu a tedy pod kontrolou státu. Prvním je cíl průhledně od sebe oddělit výzkumnou a podnikatelskou činnost Testcomu, a to včetně financí.

Druhým pak cíl zajistit financování Portálu veřejné správy ( www.portal.gov.cz ) z jiných zdrojů, než ze státního rozpočtu, respektive ze služeb, které Portál nabízí. Testcom servis bude provozovatelem Portálu, z jehož příjmů se bude platit provoz Portálu. To je také důvod, proč jsou v orgánech společnosti zapsáni členové vedení Ministerstva informatiky včetně mne: aby bylo od počátku jasné, že jde o účelově založenou společnost pod kontrolou státu. Způsob, jakým byla společnost založena, je podle názoru MI ČR plně v souladu se zákonem (detailnější právní rozbor ZDE), nicméně je nyní předmětem jednání s úředníky Ministerstva financí. Učinit z toho závěr, že byl porušen zákon, jak to udělaly LN, je proto manipulace.

Na závěr jedna osobní poznámka. Na Ministerstvu informatiky působí několik jednotlivců, kteří měli spory s vedením i v dobách Úřadu pro veřejné informační systémy, a jenž do řady redakcí soustavně zasílají různé hanopisy a udání. Jednou jsou namířena na mé náměstky, jindy na projekty Ministerstva informatiky, vždy jde však o snůšku lží a polopravd.

Jejich snaha je nicméně, zdá se, úspěšná a moje obrana téměř nemožná. Škoda, že se v tomto případě LN nedrží svého reklamního hesla o novinách přinášejících ověřená fakta. 

Vladimír Mlynář 
ministr informatiky ČR

Článek ze dne 17. prosince 2003 - středa