logo itpoint.cz

Nespokojenost Tiscali s postojem Ministerstva informatiky a rozhodnutím Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

Společnost TISCALI je znepokojena postojem Ministerstva informatiky a rozhodnutím Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, které v rozporu se zájmy odborné veřejnosti zabránily rozšíření připravované novely telekomunikačního zákona o ustanovení, která ukládají dominantnímu provozovateli veřejné telekomunikační sítě povinnost umožnit alternativním operátorům přístup k datovému toku (tzv. bitstream). Přitom tento trh přístupu ke službám sítě Internet zažívá celosvětově výrazný vzestup.

Od začátku rozšiřování trhu širokopásmových služeb, společnost TISCALI prosazuje v rámci Evropské unie zavedení bitstreamu a uplatnění nákladově orientovaného přístupu k poskytování služeb sítě Internet, které umožňuje technologie xDSL. Důvodem této kampaně je prostá skutečnost, že alternativní operátoři (OLO) a poskytovatelé internetových služeb (ISP) mají zájem nabídnout svým zákazníkům vlastní kvalitnější služby za výhodnějších podmínek a nechtějí pouze dále prodávat drahé a omezené služby národních dominantních provozovatelů. To jim však v České republice, na rozdíl od západní Evropy, není dosud umožněno. Evropská komise přitom již před časem vydala, částečně i zásluhou TISCALI, doporučení národním regulačním úřadům, aby podpořily otázku bitstreamu a připravily tržně-regulační rámec pro jeho zavedení.

Společnost TISCALI proto prosazuje zařazení ustanovení o přístupu k datovému toku do novely zákona o telekomunikacích, kterou v těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna a apeluje na příslušné politické síly a odbornou veřejnost, aby toto ustanovení podpořily.

Česká asociace kompetitivních komunikací se připojuje k vyjádření společnosti TISCALI a její prezident, JUDr. Zdeněk Vaníček, k tomu dodává: "Otázka přístupu k datovému toku dominantního operátora ("bitstream access") je předmětem úpravy podle současného předpisového rámce telekomunikací 1998 a Česká republika se s ním proto měla vypořádat před zahájením přípravy právní úpravy elektronických komunikací (návrhu zákona o elektronických komunikacích); současně projednávaná novela zákona o telekomunikacích je pro to poslední příležitostí.

Česká asociace kompetitivních komunikací vždy otázku bitstream access velmi důsledně prosazovala a nic na svých názorech nemění. Pokládá za chybné, že přístup k datovému toku dominantního operátora český právní řád dosud účinně neupravil".

Doporučení Evropské komise - http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/text_en.htm

Tiscali

Článek ze dne 15. května 2003 - čtvrtek