logo itpoint.cz

Nevyhazujte neprovolané telefonní karty

Sdružení obrany spotřebitelů ČR vyzývá vlastníky starých telefonních karet, kteří neprotelefonovali do 31. 12. 2002 všechny telefonní jednotky, aby částečně využité karty nevyhazovali. SOS totiž bude i nadále usilovat o odškodnění majitelů karet Českým Telecomem.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR vyzývá vlastníky starých telefonních karet, kteří neprotelefonovali do 31. 12. 2002 všechny telefonní jednotky, aby částečně využité karty nevyhazovali. SOS totiž bude i nadále usilovat o odškodnění majitelů karet Českým Telecomem.

Přibližně deset let spotřebitelé v ČR používali telefonní karty neoznačené informací o jejich omezené platnosti. Sedmiměsíční předstih, se kterým Český Telecom informoval o ukončení platnosti starých karet, byl pro řadu jejich méně telefonujících uživatelů naprosto nedostačující. Proto SOS s Českým Telecomem o této věci intenzivně jednalo, dosud ovšem bez úspěchu.

Skutečnost je taková, že platnost starých telefonních karet, které byly vyjmuty z originálního obalu, skončí 31. prosince 2002. Někteří uživatelé budou řešit otázku, co dělat s neprovolanou telefonní kartou. Sdružení obrany spotřebitelů ČR jim doporučuje, aby si tyto karty uschovali, neboť očekává, že k náhradě neprovolaných jednotek nakonec dojde a jejím vyhozením by se o možnou náhradu připravili.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR celou situaci i na základě podnětů doručených na e-mailovou adresu karty@spotrebitele.cz analyzuje a zvažuje možnosti dalšího postupu. "Například je otázkou, zda Český Telecom úmyslně neuváděl uživatele v omyl, když o výměně karet věděl s několikaletým předstihem a přesto karty informací o omezené platnosti neoznačil. Pak by spotřebitelé, kteří kartu koupili přímo od Českého Telecomu, mohli usilovat o zneplatnění uzavřené smlouvy podle § 49a Občanského zákoníku," naznačil jednu z variant Karel Pavlík, místopředseda Republikového výboru SOS.

Konečné rozhodnutí o postupu SOS by mělo padnout v průběhu ledna. Současně Sdružení obrany spotřebitelů ČR přijímá na všech svých kontaktních adresách informace od spotřebitelů, kteří se postupem Českého Telecomu cítí být poškozeni.

A jaká je praxe s telefonními kartami u našich německých sousedů ?

Německý spolkový soud v srpnu 2000 řešil v odvolacím řízení žalobu německé Spotřebitelské centrály na Deutsche Telekom. Z rozsudku vydaného pod označením XI ZR 274/00 vyplývá, žš Deutsche Telekom vydával nejdříve karty s neomezenou platností, ovšem v roce 1998 přešel na karty s platností omezenou, která byla na kartách jasně vyznačena, po jejímž uplynutí by kredit na kartě propadnul. Spotřebitelská centrála požadovala pozastavení tohoto omezení, které vede k nepřiměřenému znevýhodnění zákazníka. Spolkový soud se ztotožnil s výrokem soudu nižší instance, který označil propadnutí bez náhrady za nepřiměřenou smluvní podmínku a zakázal její aplikaci.

V důsledku tohoto rozhodnutí musí Deutsche Telekom v případě omezené časové platnosti umožnit přenesení zbývajícího kreditu na novou kartu, což je na nyní vydávaných kartách jasně vyznačeno. Přenesení kreditu může spotřebitel docílit v prodejnách Deutsche Telekom a na řadě pošt.

Zbývá jen otázka, proč se Český Telecom chová jinak ?

Více informací (v němčině) se nachází na internetových stránkách :

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 3. ledna 2003 - pátek