logo itpoint.cz

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti zahajují v ČR druhý ročník programu Make a Connection - Připoj se

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájily v České republice druhý ročník programu Make a Connection - Připoj se. Pokračování programu poskytne mladým lidem další příležitost zapojit se do života společnosti a uskutečnit vlastní dobrovolnické projekty.

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájily v České republice druhý ročník programu Make a Connection - Připoj se. Pokračování programu poskytne mladým lidem další příležitost zapojit se do života společnosti a uskutečnit vlastní dobrovolnické projekty.

Na včerejší tiskové konferenci k zahájení programu Hana Šilhanová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, řekla : "Z prvního ročníku programu Make a Connection máme vynikající ohlasy, a proto i letos očekáváme široký zájem mladých lidí. Na úspěchu programu mají velkou zásluhu partnerské neziskové organizace v regionech, které s námi od počátku úzce spolupracují." V rámci prvního ročníku projektu probíhá v současné době 53 projektů v 5 regionech, na kterých se podílí přes 400 mladých lidí.

Návrhy projektů do druhého ročníku programu Make a Connection mohou mladí lidé ve věku od 16 do 24 let přihlásit do 31. března 2003. Z těchto projektů vybere hodnotící komise ty nejlepší, které získají grant, jenž může dosáhnout částky až 50 000 korun. Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů získají mladí lidé také několikadenní školení, které je naučí správným postupům při vedení projektů a zdokonalí jejich schopnosti a dovednosti.

Jukka Pietarinen, generální ředitel Nokia Czech Republic, k tomu poznamenal: "Jsme potěšeni zájmem a dosavadními výsledky projektů realizovaných v prvním ročníku programu. Nadšení, s nímž jsme se setkali, potvrzuje, že pokud je mladým lidem dána příležitost, jsou připraveni ji využít a měnit svět kolem sebe k lepšímu."

Druhý ročník programu Make a Connection - Připoj se bude probíhat opět v pěti krajích. Za celkové vedení a koordinaci programu zodpovídá NROS, na regionální úrovni byla role realizátorů svěřena těmto neziskovým organizacím: klub Hurá Kamarád v Pardubickém kraji, VITA v Moravskoslezském, Ratolest Brno v Jihomoravském, Dobrovolnické centrum v Ústeckém kraji a Hestia - Národní dobrovolnické centrum v Praze. Šestým partnerem je Nadace Terezy Maxové, která realizuje program v dětských domovech po celé republice.

O programu Make a Connection - Připoj se v ČR

Make a Connection - Připoj se, společný program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia, byl v České republice zahájen v dubnu 2002. Do prvního ročníku tříletého programu se přihlásilo celkem 126 skupin mladých lidí. Z jejich návrhů, které se týkaly nejrůznějších oblastí, vybrala hodnotící komise ty nejlepší - jednalo se o 53 projektů, kterým byly uděleny granty v celkové hodnotě převyšující částku 1 500 000 korun. Patronkou programu zůstává i pro druhý ročník herečka a zpěvačka Zuzana Norisová.

Make a Connection je globální mnohaleté partnerství mezi nadací International Youth Foundation (IYF) a společností Nokia. Jeho cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší kontakt se svými rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě jejich okolí. Národní programy v současné době probíhají v Brazílii, Kanadě, Číně, České republice, Německu, Maďarsku, Mexiku, na Filipínách, v Polsku, Jižní Africe, Jižní Koreji a ve Velké Británii.

Další informace o programu Make a Connection jsou k dispozici na www.pripojse.cz  ( www.makeaconnection.cz ) nebo www.makeaconnection.org.

O Nadaci rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usiluje o posílení neziskového sektoru v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integrace. Nadace podporuje neziskové organizace, které pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respekt práv menšin, nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé. Díky zkušenostem s řadou projektů pro děti a mladé lidi má NROS potřebné know-how a odbornost k úspěšnému uskutečnění programu Make a Connection v České republice ve spolupráci s International Youth Foundation a společností Nokia. WEB - www.nros.cz

O nadaci International Youth Foundation

International Youth Foundation (IYF) je jednou z největších veřejných nadací na světě, které se věnují dětem a mladým lidem. Je zaměřena na podporu programů, jež zlepšují podmínky a možnosti pro mladé lidi tam, kde žijí, studují, pracují a hrají si. Od svého založení v roce 1990 spolupracovala IYF se stovkami společností, nadací a nevládních organizací na rozšiřování existujících programů a budování dlouhodobých strategických partnerství. IYF a její partneři jsou v současné době aktivní ve více než 50 zemích a pomohly více než 26 miliónům mladých lidí získat schopnosti, vzdělání a příležitosti, které jsou rozhodující pro jejich úspěch. WEB - www.iyfnet.org

 www.nokia.cz

Článek ze dne 29. ledna 2003 - středa