logo itpoint.cz

Nokia doporučuje ve svých přístrojích používat pouze originální baterie

Nedávno došlo v Nizozemsku k explozi baterie použité v mobilním telefonu Nokia 7210. Vyšetřování expertů společnosti Nokia jasně prokázalo, že baterie, která byla příčinou výbuchu, nebyla výrobkem společnosti Nokia. Za několik posledních měsíců byly hlášeny případy explozí nepůvodních baterií, které zničily jak vlastní baterii, tak i mobilní telefon.

Nedávno došlo v Nizozemsku k explozi baterie použité v mobilním telefonu Nokia 7210. Vyšetřování expertů společnosti Nokia jasně prokázalo, že baterie, která byla příčinou výbuchu, nebyla výrobkem společnosti Nokia. Za několik posledních měsíců byly hlášeny případy explozí nepůvodních baterií, které zničily jak vlastní baterii, tak i mobilní telefon. Ve všech uvedených případech se jednalo o baterie jiných výrobců. Nokia nabízí příslušným úřadům spolupráci při podnikání všech dostupných právních kroků vůči subjektům, které prodávají a distribuují nekvalitní nepůvodní doplňky mobilních telefonů, jež jsou kompatibilní s výrobky značky Nokia.

Obecně lze říci, že k hlášeným nehodám došlo z důvodu vnitřního zkratu baterií. Vnitřní zkrat může být způsoben špatnou konstrukcí, nekontrolovaným výrobním postupem nebo kombinací obou uvedených příčin. Originální baterie a nabíječky značky Nokia jsou navrženy a vyrobeny v souladu s přísnými bezpečnostními a kvalitativními normami. Ty zahrnují velmi striktní požadavky na kvalitu materiálů a izolace používaných v bateriích a vztahují se také na nepřetržitou výrobní kontrolu a intenzívní testování výrobků.

"Společnost Nokia investuje obrovské prostředky do výzkumu a vývoje, aby mohla neustále zajišťovat a zlepšovat kvalitu a bezpečnost svých výrobků," prohlásil ředitel obchodní jednotky Mobile Enhancements společnosti Nokia Mobile Phones Juha Murtopuro. "Při našich inspekcích jsme zjistili, že baterie jiných výrobců podle všeho nesplňují takové požadavky na bezpečnost a kvalitu, jaké od svých originálních baterií vyžaduje společnost Nokia. Použití horších jakostních norem může vést k výskytu těchto typů nehod. Nejlepším způsobem, jak takovým případům předejít, je používat pouze originální doplňky značky Nokia a nakupovat je u autorizovaných nebo jiných renomovaných prodejců."

V reakci na nedávné události zintenzívnila společnost Nokia své úsilí při vymáhání svých zákonných práv. To zahrnuje upozorňování vlastních distributorů na nebezpečí padělků (nepůvodních výrobků, které porušují ochrannou známku Nokia), žádost o pomoc při zjišťování původu takových výrobků a stíhání subjektů, které budou z distribuce padělků usvědčeny.

Nokia dále prohlubuje svou spolupráci s místními celními úřady a orgány dohlížejícími na dodržování zákonnosti. Spolupráce se bude také týkat školení, jehož cílem bude naučit se rozpoznávat originální výrobky od padělků.

Nokia zřídila e-mailovou adresu, na niž mohou dotčené strany zasílat společnosti Nokia informace o padělcích : brandprotection@nokia.com

Nokia

Článek ze dne 21. října 2003 - úterý