logo itpoint.cz

Nokia představila své čtvrtletní výsledky

Nokia i nadále s vynikajícím ziskem zvětšuje svůj podíl na trhu s telefony

Nokia i nadále s vynikajícím ziskem zvětšuje svůj podíl na trhu s telefony

Druhé čtvrtletí roku 2003 ve srovnání se stejným obdobím roku 2002:
- Čisté tržby dosáhly 7 019 mil. EUR (6 935 mil. EUR ve 2. čtvrtletí 2002), nárůst o 1%.
- Předběžný provozní zisk dosáhl 858 mil. EUR (1 260 mil. EUR), pokles o 32%. Toto číslo již zahrnuje i náklad 399 mil. EUR související s restrukturalizací Nokia Networks. Předběžná provozní marže činila 12,2 % (18,2 %).
- Předběžné úpravy za druhé čtvrtletí roku 2003 představovaly odpis nehmotných aktiv ve výši 40 mil. EUR.
- Předběžný čistý zisk dosáhl 664 mil. EUR (905 mil. EUR), pokles o 27 %.
- Předběžný výnos na akcii (snížený) činil 0,14 EUR (0,19 EUR).
- Vykázaný provozní zisk klesl o 33 % na 818 mil. EUR (1 221 mil. EUR). Tento údaj již zahrnuje náklad 399 mil. EUR.
- Vykázaný čistý zisk poklesl o 28 % na 624 mil. EUR (862 mil. EUR) a vykázaný výnos na akcii (snížený) poklesl na 0,13 EUR (0,18 EUR).
- Provozní peněžní tok zůstal silný i ve 2. čtvrtletí na úrovni 1,3 mld. EUR.

JORMA OLLILA, předseda představenstva a generální ředitel: Pokračující vynikající ziskovost i další pozitivní vývoj našeho podílu na trhu mobilních telefonů v druhém čtvrtletí je velmi povzbuzující. Byli jsme úspěšní ve dvou sledovaných strategických oblastech: v USA, našem největším trhu, a na globálním trhu CDMA. Podíl společnosti Nokia na trhu mobilních telefonů se dnes odhaduje na 39 %, což pro druhé čtvrtletí představuje průběžný i meziroční nárůst. Celkově však naše tržby odrážejí obecně slabou pozici ekonomiky i amerického dolaru.

Čtrnáctiprocentní nárůst objemu prodaných telefonů v tomto čtvrtletí byl podepřen i uvedením 13 nových modelů na trh. Pro náš úspěch měl a nadále bude mít klíčovou roli náš přesvědčivý přístup i silná konkurenční pozice v oblasti nejdůležitějších technologií a segmentů. V průběhu celého roku 2003 hodláme posílit svou vedoucí pozici uvedením rekordního počtu 35 nových modelů.

Co se dále týká multimediálních modelů s rozsáhlými funkcemi, které jsou k dispozici na trhu se stávajícími technologiemi již dnes, uvedení přístroje Nokia 6650, našeho prvního telefonu WCDMA 3. generace, odstartovalo širokou dostupnost této nové technologie prostřednictvím standardních distribučních kanálů pro všechny trhy. Této skutečnosti přikládám strategickou důležitost nejen pro nás samotné, ale pro celé naše odvětví. Nejednalo se o pouhé uvedení nového produktu - bylo to vyvrcholení vůbec největší zkoušky v terénu v našem oboru, zdlouhavý a vyčerpávající projekt, během něhož bylo použito 20 000 telefonů v téměř všech sítích WCDMA po celém světě.

S rozšiřujícím se portfoliem přinášíme sílu mobility do zcela nových oblastí jako jsou obrázkové, hudební, herní či podnikové aplikace, a stejně tak přinášíme novou mobilní zkušenost uživateli. Téměř jedna třetina veškerých prodávaných telefonů Nokia má barevný displej a multimediální funkce. Nový telefon s fotoaparátem Nokia 6600, který byl na trh uveden v červnu, je výborným příkladem inteligentního telefonu, který v sobě kombinuje funkčnost využitelnou v podnikání, jako je bezpečný e-mail s multimediálními funkcemi. Na rozhodujících trzích jako je Velká Británie či Skandinávie zaznamenáváme stále silnější signály o inklinaci spotřebitelů k přístrojům s bohatší výbavou.

V oblasti provozování sítí jsme uvedli do pohybu rozhodující restrukturalizační proces, který dále vylepší naši pozici za stávajících obtížných tržních podmínek. Pokrok dosažený v sítích WCDMA v tomto čtvrtletí nás uspokojuje. Naše špičkové schopnosti budování sítí i obchodní připravenost nás vynesly mezi několik málo vynikajících společností, které jsou hnacím motorem celého odvětví.

Přínosem mobility do podnikání představuje novou vlnu v obchodní komunikaci a pro nás obrovskou příležitost. Integrací mobilních technologií do své infrastruktury mohou podniky dosáhnout nesrovnatelně vyšší produktivity a efektivity. Proto vytváříme novou obchodní skupinu, Nokia Enterprise Solutions, která bude podřízena přímo mně. Skupina se bude zabývat rozmanitým sortimentem telefonních přístrojů, bezpečností i řešeními pro mobilní připojení, které budou šité namíru potřebám podniků. 

 www.nokia.cz

Článek ze dne 21. července 2003 - pondělí