logo itpoint.cz

Nové cenové rozhodnutí ČTÚ - č. 01 US 2003

Český telekomunikační úřad vydal dne 19. listopadu 2003 cenové rozhodnutí č. 01/US/2003, kterým se stanoví postup při zpracování návrhů maximálních cen za univerzální službu pro rok 2004, které bude uveřejněno v částce 12/2003 Telekomunikačního věstníku ...

Praha dne 19. listopadu 2003
Č. j. 29441 / 2003 - 611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 písm. b) a k provedení § 77 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 01/US/2003, kterým se stanoví postup při zpracování návrhů maximálních cen za univerzální službu pro rok 2004.

Cenové rozhodnutí č.01/US/2003

ČTÚ

Článek ze dne 24. listopadu 2003 - pondělí