logo itpoint.cz

Nové cenové rozhodnutí ČTÚ

Český telekomunikační úřad vydal dne 23. září 2003 Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu.

Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003

Praha dne 23. září 2003, č.j. 18061/2003-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5, a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu.

Plné znění naleznete ZDE ( PDF / 120 kB )

ČTÚ

Článek ze dne 24. září 2003 - středa