logo itpoint.cz

Nové cenové rozhodnutí ČTÚ

ČTÚ ruší cenové rozhodnutí č. 02/2002 (pevné ceny vytáčeného přístupu k internetu prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě Českého Telecomu) a dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2002 (doplněk seznamu telekomunikačních služeb, u kterých se uplatňují úředně stanovené ceny).

Český telekomunikační úřad vydal dne 22. prosince 2003 cenové rozhodnutí č. 02/2003, kterým se zrušuje cenové rozhodnutí č. 02/2002 ze dne 1. října 2002 a dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2002 ze dne 16. října 2002. Cenové rozhodnutí č. 02/2003 bude zveřejněno v částce 01/2004 Telekomunikačního věstníku.

Cenové rozhodnutí č. 02/2003

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 5, a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 02/2003, kterým se zrušuje cenové rozhodnutí č. 02/2002 ze dne 1. října 2002 a dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2002 ze dne 16. října 2002.

  1. Zrušuje se cenové rozhodnutí č. 02/2002, kterým byly vydány pevné ceny vytáčeného přístupu ke službám sítě internet prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě spole čnosti Český Telecom.

  2. Zrušuje se dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č . 01/2002, kterým byl doplněn seznam telekomunikačních služeb, u kterých se uplatňují úředně stanovené ceny.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 31. prosince 2003.

Praha dne 22. prosince 2003
Č.j. 25873 / 2003 - 611

Plné znění naleznete ZDE (PDF / 81 kB).

ČTÚ

Článek ze dne 30. prosince 2003 - úterý