logo itpoint.cz

Nové dokumenty ČTÚ

ČTÚ a APVTS sdělují, že Řídícím výborem Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel byly schváleny dokumenty - "Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel", "Přenositelnost čísla" a "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání".

Do originální verze dokumentů lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle APVTS (Jeseniova 30, Praha 3).

ČTÚ

Článek ze dne 21. ledna 2003 - úterý