logo itpoint.cz

Nové IT centrum společnosti DHL bude v Praze

Úlohou nového pražského IT centra je řídit a podporovat kompletní IT infrastrukturu společnosti DHL v Evropě z jediného, moderně vybaveného ústředí. Společně se dvěma již existujícími centry pro informační technologie v malajsijském Kuala Lumpur a americkém Scottsdale vytvoří toto nové centrum dokonalý základ pro informační infrastrukturu, jež zajistí podporu činnosti společnosti DHL na celém světě.

Společnost DHL oznámila, že se rozhodla uzavřít své současné datové centrum ve Velké Británii. Ukončí tak poskytování určitých služeb v oblasti informačních systémů z poboček v Londýně a Basileji. Společnost otevře nové centrum pro informační technologie v Praze. Prostory pro toto centrum jsou právě ve výstavbě.

K rozhodnutí o přesunu centra došlo po důkladném přezkoumání různých možností, jak poskytovat kvalitní a efektivní služby v oblasti informačních technologií a i další služby vlastním pobočkám. Globální skupina pro informační systémy společnosti DHL si i nadále uchová pobočky ve Velké Británii a ve Švýcarsku. To jí umožní udržet si v obou zemích významné postavení, aby mohla podporovat svoji vedoucí pozici na trhu.

Stephen McGuckin, celosvětový ředitel společnosti DHL pro informační technologie, řekl : "Současné datové centrum ve Velké Británii není dostatečně velké pro plnění potřeb sloučených společností DHL, Danzas a DPEE, takže jsme byli nuceni hledat jiné možnosti. Středisko, které vyrůstá v Praze, nejen naplní bezprostřední potřeby sloučené společnosti v regionu, ale do budoucna nám umožní zvyšovat rozsah a objem obchodu. Dojde také k harmonizaci procesů a k vývoji nových řešení."

Úlohou nového pražského IT centra je řídit a podporovat kompletní IT infrastrukturu společnosti DHL v Evropě z jediného, moderně vybaveného ústředí. IT infrastruktura se skládá ze sítí, hardwaru, operačních systémů, aplikací a specializovaných pracovníků, kteří podporují každodenní činnosti společnosti DHL. Společně se dvěma již existujícími centry pro informační technologie v malajsijském Kuala Lumpur a americkém Scottsdale vytvoří toto nové centrum dokonalý základ pro informační infrastrukturu, jež zajistí podporu činnosti společnosti DHL na celém světě.

Mezi kritéria pro výběr lokality, v níž vyroste nové centrum, patřila dostupnost odborné a flexibilní pracovní síly, zavedené a spolehlivé telekomunikační sítě, dobré letecké spojení a možnosti úspor na nákladech. Praha byla zvolena právě proto, že temto kritériím odpovídala. Volba byla umocněna také významnou podporou a pobídkami české vlády.

Centrum, které by mělo dle očekávání zahájit provoz do května 2004, bude vybudováno v souladu s přísnými normami. Díky nim bude evropská divize pro informační systémy i nadále splňovat vysoké nároky na provozní pružnost a spolehlivost. Počáteční investice společnosti DHL bude vykompenzována výraznými úsporami na provozních nákladech nového IT centra.

Za první rok bude v novém IT centru vytvořeno 500 nových pracovních míst, přičemž existuje prostor pro další obchodní růst. Během prvního roku bude v centru působit odborný základní tým složený ze současných zaměstnanců společnosti DHL. Ten přinese potřebné dovednosti, zkušenosti a odbornost, které jsou pro vytvoření prostředí provozního centra nezbytné. Tento tým zajistí hladké předání know-how DHL a pomůže při školení a rozvoji nových zaměstnanců. Do činnosti centra zavede současné systémy a pracovní zásady společnosti DHL.

IT strategie společnosti DHL se řídí potřebami její obchodní činnosti a jejích zákazníků. Globální divize pro informační služby společnosti DHL koordinuje vývoj a zavádění řešení v oblasti informačních technologií a zodpovídá za řízení financování a rozdělování technologických zdrojů. Zajištuje také výběr a realizaci nejlepšího technologického řešení v oblasti informačních technologií, které slouží k uspokojování obchodních potřeb a potřeb zákazníků společnosti DHL. Současně má za cíl snižování nákladů a zvyšování úrovně služeb.

DHL

Článek ze dne 10. října 2003 - pátek