logo itpoint.cz

Nové služby dálkových optických sítí

Deutsche Telekom a Siemens se staly prvními společnostmi, které začaly s praktickými zkouškami, zaměřenými na ověření výkonnosti ryze optické přenosové sítě v délce téměř 1000 kilometrů

Společnosti Deutsche Telekom a Siemens začínají se zkušebním provozem v jižním Německu. Staly se tak prvními společnostmi, které začaly s praktickými zkouškami, zaměřenými na ověření výkonnosti ryze optické přenosové sítě v délce téměř 1000 kilometrů. Právě započatý projekt potrvá až do konce prosince 2003 na trase Norimberk – Augsburg – Ulm – Stuttgart. Pro spolupráci na projektu si společnost Deutsche Telekom vybrala Siemens. Během zkušebního provozu sítě s přenosovými rychlostmi 40 Gb/s bude testován přenos hlasu a dat. Takové přenosové rychlosti nejen zvýší objem přenesených dat, ale rovněž umožní operátorovi sítě zavádět nové služby, jako například připojení vysoce výkonných IP směrovačů pro poskytovatele internetových služeb.

Síť, která je nyní ve zkušebním provozu, je založena na technologii WDM (vlnově dělený multiplex) s flexibilním optickým multiplexorem pro sloučení/vyčlenění kanálů. Optický multiplexor umožňuje odvodit přenášené vlnové délky z dálkového spoje čistě optickým procesem, což vede k eliminování nákladné elektrické regenerace, která byla nutná pro předchozí procedury na vzdálenostech vyšších než 500 km. Rovněž je možné flexibilní plánování provozu. Integrovaná automatická analýza a regulace optických signálů v sítích WDM rovněž umožňuje přidávání dalších přenosových kanálů na základě technologie plug–and–play a následně ještě více snižuje provozní náklady. Testování, prováděné společností Deutsche Telekom, bude rovněž zahrnovat používání převodníků vlnových délek (transpondéry), které využívají technologie laditelných kombinačních laserů. Ty umožňují volit a nastavit přenosovou vlnovou délku z 80 spojitě laditelných vlnových délek. V současné době jsou všeobecně používány moduly s fixními vlnovými délkami. Díky nové technologii dojde ke snížení počtu typů modulů. Tato redukce přispěje k úspoře nákladů na HW a tím i k snížení nákladů na skladování. Během zkušebního provozu budou testovány signály s přenosovou rychlostí 40 Gb/s. Výhody takové přenosové rychlosti ve srovnání s dnes obecně používanou rychlostí 10 Gb/s nespočívají pouze v objemu přenášených dat, ale umožní rovněž síťovým operátorům nabízet nové služby, jako například připojení vysoce výkonných IP směrovačů pro poskytovatele internetových služeb.

"Jsme potěšeni, že si společnost Deutsche Telekom vybrala právě nás jako svého partnera k zajištění zkušebního provozu. Ukazuje nám to, že máme velmi dobrou pozici, pokud jde o optická zařízení nové generace. Nejen že pomáhají snižovat náklady, ale rovněž otevírají nové podnikatelské příležitosti ", uvedl Thomas Ganswindt, člen správní rady společnosti Siemens AG a prezident skupiny Siemens IC Networks.

Skupina Siemens, divize Informace a komunikace – sítě (IC Networks), je špičkovým výrobcem integrovaných hlasových a datových sítí pro podniky, operátory a poskytovatele služeb. Její komplexní portfolio – HiPath pro podniky, SURPASS pro operátory – zahrnuje především konvergované řešení na bázi IP pro hlasové a datové služby a úplnou řadu výrobků pro širokopásmový přístup a optické přenosové sítě. Skupina Siemens svým zákazníkům tímto způsobem poskytuje kompletní řešení infrastruktury sítí nové generace, optimalizované pro rychlý návrat investic a pro otevření nových obchodních příležitostí pro podnikání. Ve finančním roce 2002 (rok končící 30. září) skupina IC Networks zveřejnila dosažený obrat 9,6 miliard euro. Další informace o společnosti ICN lze získat na webové adrese: http://www.siemens.cz/ic

tisková zpráva Siemens IC

Článek ze dne 23. července 2003 - středa