logo itpoint.cz

Nový WEB pro www.mobilgo.cz

Kompletně přepracovanou, graficky moderní a uživatelsky výrazně přívětivější podobu www prezentace značky Eurotel Go www.mobilgo.cz dokončila a spustila společnost ET NETERA. Zákazníci na webu naleznou praktické informace a online aplikace pro efektivnější využití jednotlivých služeb.

ET NETERA, přední český dodavatel e-business řešení na bázi moderních informačních technologií, spustila nový web Go, vlajkové značky společnosti Eurotel.

Kompletně přepracovanou, graficky moderní a uživatelsky výrazně přívětivější podobu www prezentace značky Eurotel Go www.mobilgo.cz dokončila a spustila společnost ET NETERA. Zákazníci na webu naleznou praktické informace a online aplikace pro efektivnější využití jednotlivých služeb.

Vedle změny grafické podoby, která lépe komunikuje korporátní image Eurotel, však došlo v pozadí prezentace i k dalšímu zásadnímu kroku. Web Go je nyní provozován nad novou verzí publikačního systému společnosti ET NETERA, která umožňuje jednoduché propojení a znovupoužití obsahu a funkčností jednotlivých prezentací společnosti Eurotel. To ocení především interní team editorů spravující jednotlivé prezentace. "Zefektivnění se projevuje i ve snížených nákladech na obsahovou správu", uvedl Ondřej Vích, Interactive Media Supervisor.

"U takto klíčových prezentací významné společnosti, jakou Eurotel na českém trhu je, je extrémně důležité zajistit hladký přechod na novou prezentaci - proto byl od počátku projektu kladen velký důraz na přesnou koordinaci jednotlivých týmů - jak výrobních u nás, tak v zainteresovaných odděleních klienta a jeho dalších dodavatelů", dodává Petr Jareš - Key Account Manager společnosti ET NETERA.

ET NETERA

Článek ze dne 7. srpna 2003 - čtvrtek