logo itpoint.cz

Ojedinělá příležitost pro podnikatele připravit se lépe na tvrdou konkurenci evropského trhu

Seminář na podporu malých a středních podniků - Konkurenceschopnost, růst a efektivnost. Cílem tohoto 2-denního semináře je naučit podnikatele, jak lépe a úspěšněji řídit své podniky, jak zdokonalit finanční plánování, jak zajistit finanční stabilitu firmy, jak vyhledávat a rozeznávat tržní příležitosti a zabezpečit tak soustavný růst podniků. Akce se uskuteční 2. a 3. 10. v CMC v Čelákovicích.

CMC Graduate School of Business a William Davidson Institute (WDI) při University of Michigan připravily výjimečný projekt, seminář pro manažery malých a středních podniků zaměřený na posílení a udržení jejich pozice na vysoce konkurenčním trhu. Tento projekt vznikl s podporou společností Ernst & Young a ČSOB. Seminář se uskuteční 2. a 3. 10. v CMC v Čelákovicích.

Cílem tohoto 2-denního semináře je naučit podnikatele, jak lépe a úspěšněji řídit své podniky, jak zdokonalit finanční plánování, jak zajistit finanční stabilitu firmy, jak vyhledávat a rozeznávat tržní příležitosti a zabezpečit tak soustavný růst podniků. Prezentovány budou také nejlepší postupy řízení podniku, motivace zaměstnanců a změnových procesů ověřené zkušenostmi v jiných zemích.

"Malí a střední podnikatelé budou vždy tvořit významnou část české ekonomiky a významně ovlivňovat výkon domácí ekonomiky. Zaslouží si pozornost a podporu, aby v nadcházející konkurenci svých evropských kolegů obstáli. Využili jsme proto rozsáhlých kontaktů CMC po celém světě a pozvali zkušené zahraniční odborníky, např. profesora Andy Lawlora z University of Michigan, který učí strategii a podnikání v MBA programech a profesora Jana Švejnara, který se specializuje na tranzitivní ekonomiky a pracoval jako poradce vlád a firem také v zemích střední a východní Evropy." upřesnila Marie Bohatá, ředitelka Center for Leadership and Governance v CMC.

"Projekt jsme podpořili, protože oceňujeme práci malých a středních podnikatelů a jejich úlohu v české ekonomice. Společnost Ernst & Young je známa svou podporou podnikatelského prostředí v ČR i ve světě - důkazem je například soutěž Podnikatel roku, již Ernst & Young celosvětově pořádá. V ČR se letos koná již čtvrtý ročník této prestižní soutěže, která oceňuje úspěšné podnikatele. Mezinárodní srovnávání v rámci soutěže pomáhá k nastavení světových standardů v podnikání i v rámci ČR," uvedla Magdalena Souček, partner oddělení auditu a ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young. "V semináři budeme klást důraz na popis klíčových faktorů úspěchu malých a středních firem, tvorbu nových nápadů a sestavování business plánu a účinného marketingového plánu. Zaměříme se také na porozumění finančním službám, které umožňuje podnikům další růst a pomáhá dosáhnout a udržet pozitivní cash flow, růst tržeb a prodejů," dodala Magdalena Souček. "CMC je pro nás jako partner pro seminář jasnou volbou, protože má už více než desetiletou tradici v přípravě špičkových manažerů a podnikatelů," zdůvodnila Magdalena Souček.

Aleš Pospíšil, ředitel bankovnictví pro malé a střední podniky ČSOB se připojuje :

"Malé a střední podniky (MSP) jsou pro ČSOB důležitým segmentem, kterému zejména v posledním roce věnujeme mimořádnou pozornost a 5 miliard korun nových úvěrů v letošním roce o tom nejlépe svědčí. Specifikou tohoto segmentu je to, že MSP jsou zejména při startu podnikání značně ovlivněny osobními vlastnostmi a zkušenostmi majitelů. A sem, k jejich obohacení a prohloubení, směřuje naše iniciativa ve spolupráci se CMC v Čelákovicích. Uvědomujeme si význam vzájemné komunikace banky a podnikatelů a také podnikatelů navzájem. Tomu je seminář šitý na tělo. Jako pilotní projekt by měl přispět k tomu, aby se pro MSP ještě více pootevřely dveře k financování jak od bank, také z fondů Evropské Unie."

CMC

Článek ze dne 25. září 2003 - čtvrtek