Ojedinělá příležitost pro podnikatele připravit se lépe na tvrdou konkurenci evropského trhu

Seminář na podporu malých a středních podniků - Konkurenceschopnost, růst a efektivnost. Cílem tohoto 2-denního semináře je naučit podnikatele, jak lépe a úspěšněji řídit své podniky, jak zdokonalit finanční plánování, jak zajistit finanční stabilitu firmy, jak vyhledávat a rozeznávat tržní příležitosti a zabezpečit tak soustavný růst podniků. Akce se uskuteční 2. a 3. 10. v CMC v Čelákovicích.

CMC Graduate School of Business a William Davidson Institute (WDI) při University of Michigan připravily výjimečný projekt, seminář pro manažery malých a středních podniků zaměřený na posílení a udržení jejich pozice na vysoce konkurenčním trhu. Tento projekt vznikl s podporou společností Ernst & Young a ČSOB. Seminář se uskuteční 2. a 3. 10. v CMC v Čelákovicích.

Cílem tohoto 2-denního semináře je naučit podnikatele, jak lépe a úspěšněji řídit své podniky, jak zdokonalit finanční plánování, jak zajistit finanční stabilitu firmy, jak vyhledávat a rozeznávat tržní příležitosti a zabezpečit tak soustavný růst podniků. Prezentovány budou také nejlepší postupy řízení podniku, motivace zaměstnanců a změnových procesů ověřené zkušenostmi v jiných zemích.

"Malí a střední podnikatelé budou vždy tvořit významnou část české ekonomiky a významně ovlivňovat výkon domácí ekonomiky. Zaslouží si pozornost a podporu, aby v nadcházející konkurenci svých evropských kolegů obstáli. Využili jsme proto rozsáhlých kontaktů CMC po celém světě a pozvali zkušené zahraniční odborníky, např. profesora Andy Lawlora z University of Michigan, který učí strategii a podnikání v MBA programech a profesora Jana Švejnara, který se specializuje na tranzitivní ekonomiky a pracoval jako poradce vlád a firem také v zemích střední a východní Evropy." upřesnila Marie Bohatá, ředitelka Center for Leadership and Governance v CMC.

"Projekt jsme podpořili, protože oceňujeme práci malých a středních podnikatelů a jejich úlohu v české ekonomice. Společnost Ernst & Young je známa svou podporou podnikatelského prostředí v ČR i ve světě - důkazem je například soutěž Podnikatel roku, již Ernst & Young celosvětově pořádá. V ČR se letos koná již čtvrtý ročník této prestižní soutěže, která oceňuje úspěšné podnikatele. Mezinárodní srovnávání v rámci soutěže pomáhá k nastavení světových standardů v podnikání i v rámci ČR," uvedla Magdalena Souček, partner oddělení auditu a ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young. "V semináři budeme klást důraz na popis klíčových faktorů úspěchu malých a středních firem, tvorbu nových nápadů a sestavování business plánu a účinného marketingového plánu. Zaměříme se také na porozumění finančním službám, které umožňuje podnikům další růst a pomáhá dosáhnout a udržet pozitivní cash flow, růst tržeb a prodejů," dodala Magdalena Souček. "CMC je pro nás jako partner pro seminář jasnou volbou, protože má už více než desetiletou tradici v přípravě špičkových manažerů a podnikatelů," zdůvodnila Magdalena Souček.

Aleš Pospíšil, ředitel bankovnictví pro malé a střední podniky ČSOB se připojuje :

"Malé a střední podniky (MSP) jsou pro ČSOB důležitým segmentem, kterému zejména v posledním roce věnujeme mimořádnou pozornost a 5 miliard korun nových úvěrů v letošním roce o tom nejlépe svědčí. Specifikou tohoto segmentu je to, že MSP jsou zejména při startu podnikání značně ovlivněny osobními vlastnostmi a zkušenostmi majitelů. A sem, k jejich obohacení a prohloubení, směřuje naše iniciativa ve spolupráci se CMC v Čelákovicích. Uvědomujeme si význam vzájemné komunikace banky a podnikatelů a také podnikatelů navzájem. Tomu je seminář šitý na tělo. Jako pilotní projekt by měl přispět k tomu, aby se pro MSP ještě více pootevřely dveře k financování jak od bank, také z fondů Evropské Unie."

CMC

Článek ze dne 25. září 2003 - čtvrtek

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...