logo itpoint.cz

Operátoři komplikují zákazníkům kontrolu účtů

Vědět, za co platím a za co si nechávám platit, patří k elementárním zásadám korektních obchodních vztahů, neboť dobré účty dělají dobré přátele. Při prodeji přes pult asi dosud nikoho nenapadlo, aby si účtoval zvlášť za vystavení účtu, za otevření pokladny nebo za vrácení drobných. Kdyby se o to někdo pokusil, narazil by na pohoršenou reakci zákazníků ...

Vědět, za co platím a za co si nechávám platit, patří k elementárním zásadám korektních obchodních vztahů, neboť dobré účty dělají dobré přátele. Při prodeji přes pult asi dosud nikoho nenapadlo, aby si účtoval zvlášť za vystavení účtu, za otevření pokladny nebo za vrácení drobných. Kdyby se o to někdo pokusil, narazil by na pohoršenou reakci zákazníků.

Tytéž zákazníky však nechává klidnými, když jim za vystavení účtu účtuje zvláštní poplatek mocná firma. Český Telecom tak činí již léta. V účtech za telefon nevykazuje částky provolané na jednotlivá čísla, ale jen souhrnné částky za hovory místní, meziměstské, ve špičce, mimo špičku apod.

Pokud vám tedy znenadání naskočí astronomická suma za telefon, účet od Telecomu vám sotva pomůže zjistit, zda jste to provolali sami, váš nezdárný potomek, nebo vás někdo podvedl. Podrobný rozpis volaných čísel vám Telecom poskytne, pokud za to zvlášť zaplatíte. I to je jistý pokrok; ještě donedávna jste se totiž tuto informaci mohli dovědět sice bezplatně, ale pouze na úřadovnách Telecomu. To nelze vysvětlit jinak, než snahou ztížit zákazníkům kontrolu účtů a usnadnit podvodníkům práci, ať už jsou ti podvodníci zaměstnanci firmy, či soukromníci, ať jsou ty podvody jejich soukromou iniciativou, nebo dokonce pracovní náplní.

Četné případy krajně podezřelých účtů za telefon byly zveřejněné tiskem, v poslední době se rozšířily také podobné podvody s přesměrováním internetového připojení, které mohou vyrabovat vaše konto ještě účinněji. - Klíč k důkazům drží v ruce ovšem Telecom a ten neprojevil snahu ani objasnit tyto podvody, ani pomoci jejím obětem. Přitom transparentní telefonní účty jsou v civilizovaném světě dávno samozřejmostí, neboť technicky tomu nic nebrání (důkazem toho je možnost získat je i u Telecomu za poplatek). Telecom tedy jistě má důvody, proč je nechce poskytovat a tyto důvody jistě nejsou šlechetné.

Nutno ovšem dodat, že zákon o telekomunikacích nestanoví, co musí účet za telekomunikační služby obsahovat.

Podle § 82, odst. 5, písm. b zákona č. 151/2000 Sb. má však Český telekomunikační úřad (ČTÚ) pravomoc to specifikovat. Poctivému obchodování by jistě lépe prospělo, kdyby byla povinnost vystavit transparentní a kontrolovatelný účet za služby dána přímo zákonem. Dokud to však v zákoně není, je třeba žádat na kompetentních činitelích, aby prospívali korektním obchodním vztahům v rámci své pravomoci. Je poněkud trapné připomínat jim věc tak samozřejmou, ale bohužel je to často i marné.

Můj apel na předsedu ČTÚ, pana D. Stádníka, v tomto smyslu zůstal nevyslyšen. Snad by měl větší porozumění pro apel ze strany SOS. Toto občanské sdružení totiž již zaznamenalo některé významné úspěchy v boji za poctivější konkurenční prostředí v telekomunikacích. Přesto však Telecom dosud zneužívá svého de facto monopolního postavení na trhu v oblasti pevných linek tím, že manipuluje s tarify, aby předem znevýhodnil konkurenty, kteří po dlouho a na úkor občanů odkládaném ukončení státem garantovaného monopolu konečně vstoupili na trh. Snaží se zvýšit sazby za připojení (stálé poplatky) a snížit hovorné.

Jde to dokonce tak daleko, že bezostyšně zahrnuje do stálých poplatků tzv. volné minuty, tedy část hovorného. To vše za nečinného přihlížení ČTÚ jako regulátora trhu. - Přesněji řečeno, dílčí nápravu v tomto směru zjednal ČTÚ až na nátlak ostatních operátorů a SOS.

Telecom byl tak nucen zavést aspoň jeden tarif bez "volných minut", tedy bez zahrnutí služby, kterou může nabízet i konkurence do balíčku paušálního poplatku, který je nadále monopolní výsadou Telecomu. Jak je ale zajištěno, aby cenu za monopolní připojení Telecom nenadsadil na úkor ceny za hovorné, jež je předmětem tržní soutěže, to vám u ČTÚ nikdo neprozradí. Jak je vidět, Český Telecom komplikuje kontrolu svých dosti podezřelých účtů nejen zákazníkům, ale i státním kontrolním orgánům. Ty mají však pro jeho počínání nebývalé pochopení.

Igor Linhart, Praha

SOS

Článek ze dne 22. dubna 2003 - úterý